article banner
Advisory

Waar vind ik de deskundige die het verschil in mijn zaak maakt?

Goeie vraag

Uit onze gesprekken met ervaren procesadvocaten blijkt dat vaak de deskundige de doorslag geeft voor de uitkomst van ingewikkelde zaken. De deskundige kan dus het verschil maken, maar hoe vind je de juiste deskundige, de deskundige die het verschil maakt?

De zoektocht naar een deskundige wordt meestal voorafgegaan door de bepaling van noodzakelijke deskundigheid, ervaring en het bepalen of er voldoende vertrouwen is voor een optreden ter zitting. Omdat dit laatste in civiele zaken niet veel voorkomt, tenzij sprake is van arbitrage (cross examination), is dat vaak niet het belangrijkste criterium. Wordt dat optreden wel verwacht, dan blijkt de keuze veelal een nog grotere uitdaging.

Bij de zoektocht naar de juiste deskundige blijkt het persoonlijk en zakelijk netwerk van de advocaat meestal de bron, hoewel de deskundige ook vaak wordt aangedragen door de cliënt. Dat laatste veroorzaakt wel eens complicaties, omdat het de advocaat is die het vertrouwen moet hebben in de deskundige, want daar vindt de samenwerking plaats. Er zijn weliswaar registers waarin deskundigen te vinden zijn en veel deskundigen hebben accreditaties die uit hun titels blijken, zoals RA, RV of RE, maar alleen daarop zoeken, biedt weinig soelaas. Ervaring van de advocaat of een nabije collega met de deskundige blijkt het belangrijkste criterium.

De expertise van de deskundige dient onomstreden en vanzelfsprekend te zijn. Een sterk CV, een uitstekende opleiding, accreditaties bij de juiste instituten en aantoonbare ervaring met eerdere deskundigenklussen strekken tot aanbeveling. Een academische promotie of hoogleraarschap zijn de kersen op de taart.

Maar zelfs als de expertise en de ervaring van de deskundige vaststaat, wil dat nog niet zeggen dat hij/zij de ideale kandidaat is. Een te grote uitgesprokenheid of behoefte zich te laten gelden of stokpaardjes te berijden, zijn risico's die de advocaat graag mijdt. De deskundige moet kunnen en willen luisteren en zich kunnen voegen in het belang van de zaak. Bovendien helpt het als blijkt dat advocaat en deskundige een team vormen, waarbij wederzijdse input wordt gewaardeerd. Een persoonlijke klik kan een belangrijk deel van het succes betekenen.

En de kosten? Ja, daar wordt altijd naar gevraagd bij de selectie, maar die blijken uiteindelijk vaak van ondergeschikt belang. Een goede deskundige werkt efficiënt en effectief. Een slechte deskundige is ook bij een laag tarief nog duur, want zijn vergoeding niet waard. De kosten zijn derhalve een hygiënefactor: als je het goed regelt, is het geen issue. Helaas vormen juist de kosten voor veel cliënten het selectiecriterium.

Dus wat zijn de vragen die de advocaat bij zijn zoektocht naar een deskundige beantwoordt:

  1. Wat moet de deskundige kunnen?
  2. Waar vind ik zo iemand?
  3. Hoe geloofwaardig is de deskundige (CV, titels)?
  4. Begrijpt de deskundige in voldoende mate de aard en context van de zaak?
  5. Heb ik een persoonlijke klik met de deskundige?
  6. Wat zijn de kosten van het inschakelen van de deskundige?

Gerelateerde artikelen