article banner
Brexit

Wat betekent de voorlopige Brexit deal?

Bob van der Steen

Er was enig optimisme over een geordend verloop van de Brexit op het moment dat het kabinet van Theresa May instemde met het ondersteunen van een ontwerp-EU-uitstapakkoord en een bijbehorende verklaring. Die hoop is in de 24 uur daarna volledig vervlogen, door het vertrek van twee belangrijke ministers en drie staatsecretarissen. Het woord is nu aan het Parlement. Dat ziet er niet goed uit. Wat betekent dat voor uw voorbereiding op Brexit?

Het conceptakkoord wordt vermoedelijk afgewezen

Het akkoord is een voorlopig akkoord, dat nog een hele weg te gaan heeft om een definitief akkoord te worden. De regeringsleiders van de EU-lidstaten moeten het groene licht geven, met een meerderheid van ongeveer 70 procent. Naar verwachting is dit haalbaar. Dat geldt niet voor het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting wordt het akkoord medio december in het Parlement getorpedeerd en naar de prullenbak verwezen. Er is dan geen deal en dat betekent dus een harde Brexit.

Ga uit van een harde Brexit

Wij adviseren u daarom in uw voorbereidingen uit te gaan van een harde Brexit. Dat betekent een afscheid van het Verenigd Koninkrijk zonder enige overeenkomst, met alle gevolgen van dien. Mocht er nog een wonder gebeuren dat dit akkoord het haalt, dan zijn de volgende - meest belangrijke - zaken voorlopig afgesproken:

  • Een gegarandeerd recht op verblijf voor EU-burgers die op dit moment werken en wonen in het Verenigd Koninkrijk.
  • Een overgangsperiode, van 29 maart 2019 tot december 2020, waarin de toegang tot markten, programma's en regelgevingsstelsels ongewijzigd blijft.
  • Een garantie voor een open grens, permanent, tussen Ierland en Noord-Ierland.

Het akkoord bevat een ander (nieuw) punt en meer vertrouwen moet geven aan het bedrijfsleven: als de onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie in december 2020 nog niet zijn voltooid, dan verlengen de EU en het Verenigd Koninkrijk de overgangsperiode. Met andere woorden, als het project te lang duurt, spreken ze van een verlenging.

Huidige akkoord zorgt voor een een 'blind Brexit'

Dit akkoord creëert een zogenaamde 'blind Brexit' omdat de gedetailleerde toekomstige handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU niet wordt overeengekomen voordat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart volgend jaar verlaat. Bedrijven weten dus niet wat de eindbestemming zal zijn, maar de politieke verklaring geeft een duidelijke richting aan met betrekking tot het kader voor de ontwikkeling van die overeenkomst.

De hoofdlijnen van het voorlopige akkoord omvatten:

  • Een tariefvrije handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en het zeer nauw uniformiseren van de regelgeving om handelsbelemmeringen te voorkomen.
  • De voorlopige overeenkomst biedt niet hetzelfde niveau van wrijvingsloze handel voor diensten, maar er is overeenstemming bereikt over 'nauwe samenwerking', ook op het gebied van financiële diensten.
  • Wat betreft het verlaten van de douane-unie krijgen bedrijven te maken met aanzienlijke administratieve kosten in verband met douaneaangiften en documentatie. Wat het vrije verkeer van mensen betreft, voorziet de voorlopige overeenkomst in detacheringen tussen bedrijven, maar komen de automatische rechten op langdurige of permanente verblijfsvergunningen te vervallen. Oftewel, we kunnen Britse beperkingen voor lager opgeleide EU-immigranten verwachten. Er is echter afgesproken dat hier pas na maart 2019 over wordt onderhandeld.

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit