article banner
Belastingadvies

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Erik van der Sande Erik van der Sande

Moet de woning worden verkocht of niet?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen?

Voorbeeld: u bent beiden eigenaar van de woning

Onderstaand is een voorbeeld uitgewerkt, waarbij als uitgangspunt geldt dat u beiden eigenaar bent van de eigen woning.

U verlaat de woning en betaalt alle rente. Dan is de woning niet langer uw hoofdverblijf. Toch moet u deze woning nog twee jaar, nadat u deze hebt verlaten, als eigen woning in de aangifte opgeven.

In de aangifte geeft u uw deel van het eigenwoningforfait van de voormalige eigen woning aan. De rente die u betaalt over uw deel van de eigenwoningschuld van de voormalige eigen woning kunt u aftrekken. De rente die u voor uw ex-partner betaalt, kunt u aftrekken als u deze betaalt op grond van uw onderhoudsverplichting tegenover uw ex. Dit kunt u zelf met uw ex-partner overeengekomen zijn, maar het kan ook dat u hiertoe verplicht bent door de rechter.

Uw deel van het eigenwoningforfait over de periode dat u niet meer in de woning woonde, kunt u aftrekken, als u uw deel gratis ter beschikking stelt aan uw ex. Betaalt uw ex-partner huur aan u, dan hoeft u de huur die u ontvangt niet op te geven in uw aangifte. U mag het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait in dat geval niet aftrekken als betaalde partneralimentatie.

2 jaar nadat u de woning hebt verlaten

Na 2 jaar is de door u verlaten woning voor u geen eigen woning meer. U hebt dan geen recht meer op rente aftrek. Ook hoeft u het eigenwoningforfait over uw deel van de woning niet meer op te geven. U kunt wel recht hebben op aftrek van betaalde partneralimentatie.

Uw (ex-)echtgenoot verlaat de woning binnen 2 jaar en de woning gaat in de verkoop

Wat gebeurt er indien uw ex-partner de woning binnen 2 jaar verlaat en de woning in de verkoop wordt gezet? Dan geeft u de woning tijdelijk als eigen woning op volgens de zogenoemde verhuisregeling. De termijn wordt bepaald vanaf het moment dat u de woning verliet. U doet dit tot het eind van het kalenderjaar waarin u bent vertrokken, plus de 3 kalenderjaren daarna. Vanaf het moment dat uw ex-partner de woning heeft verlaten en de woning te koop staat, telt de woning niet meer mee voor uw eigen woningforfait, maar mag u nog wel de rente aftrekken.

Concluderend

U ziet de fiscale regels voor de eigen woning zijn bijzonder ingewikkeld. U leest hier slechts één voorbeeld, terwijl er veel meer voorbeelden zijn. Laat u daarom goed voorlichten over de fiscale gevolgen die voor u van toepassing zijn. De financiële impact kan namelijk groot zijn; zeker indien achteraf blijkt dat de rente toch niet aftrekbaar is. Onze adviseurs zijn u hierbij graag behulpzaam.

Wilt u meer weten over de financiële gevolgen voor uw koopwoning na echtscheiding?

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen

Wat is de impact van scheiden op mijn vermogen?

Bent u gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? De verdeling van uw vermogen is hiervan afhankelijk. Lees over drie voorbeelden waar u rekening mee kunt houden.

Hoe ziet mijn pensioen eruit na de echtscheiding?

Tijdens uw huwelijk bouwt u samen pensioen op, het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Mogelijk hebt u hier al bij het aangaan van het huwelijk over nagedacht. Door bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen hoe bij een eventuele scheiding het pensioen verdeeld wordt. Wanneer niets is geregeld, is de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding van toepassing. Lees meer over de fiscale gevolgen voor uw pensioen na scheiding.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? Lees meer over de financiële gevolgen voor uw koopwoning na echtscheiding.

Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor mijn onderneming?

Als ondernemer krijgt u bij een echtscheiding het nodige voor de kiezen. Naast keuzestress over de verdeling van het vermogenhet pensioen en de koopwoning komt u ook voor de vraag te staan of de onderneming kan worden voortgezet. En zo ja, wat moet u aan uw ex-partner betalen? Dit kan leiden tot vele discussies. Het uitkopen van uw ex-partner kan een behoorlijke aanslag betekenen op de financiering. En vergeet niet dat u mogelijk ook alimentatie moet betalen. Lees meer over de gevolgen van een echtscheiding voor uw onderneming.