article banner
Tax

Welke bank geeft in 2017 de hoogste rente? De belastingdienst: 1,67%!

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Dezer dagen worden de burgers die via de inkomstenbelasting jaarlijks moeten bijbetalen, weer verblijd met de voorlopige aanslag inzake 2017. Die mag u in 11 termijnen gespreid binnen het jaar betalen, te beginnen eind februari. Het alternatief is dat u de aanslag in één keer betaalt, echter wel vóór 28 februari a.s.. In dat geval geeft de belastingdienst een zogenoemde betalingskorting. Als u deze korting omrekent, is dat feitelijk een rentevergoeding van 1,67 procent.

Cijfervoorbeeld

Stel dat op de voorlopige aanslag 2017 een bedrag van 30.000 euro betaald moet worden. Bij tijdige betaling ineens geeft de belastingdienst een korting van 502 euro, zodat slechts 29.498 euro betaald hoeft te worden.

U ontvangt dus een korting van 502 euro, die u als rentevergoeding kunt beschouwen. Procentueel is deze rente 1,67 procent (te weten: 502 euro / 30.000 euro = 1,67 procent).

Zo bezien, geeft de belastingdienst een beduidend hogere rente dan de banken. Die komen vandaag de dag niet veel verder dan 0,3 procent.

Hogere rente voor spaargeld?

Dus wie een hoge rente voor zijn spaargeld zoekt, doet er verstandig aan om de voorlopige aanslag over 2017 ineens te betalen en zo een mooi voordeeltje op te strijken.