article banner
Advisory

Welke frisse wind waait er na de doorstart onder stil bewind?

Goeie vraag

‘Doorstart onder stil bewind’ is niet onomstreden. Nu is het nog een buitenwettelijk reorganisatie instrument, maar het wetsvoorstel om de ‘pre-pack’ in het Nederlandse faillissementsrecht in te bedden ligt bijna klaar in de Eerste Kamer. Een veld vol voetangels en klemmen, waarbij goede adviseurs onontbeerlijk zijn voor een frisse wind na het stille bewind.

Waarom de pre-pack

Veel bedrijven wachten te lang met reorganiseren. Wanneer forse wijzigingen in de marktomstandigheden of knellende financieringsconstructies het bestaansrecht van de onderneming bedreigen, is er werk aan de winkel. Laat staan in de situatie dat ten gevolge van falend management de onderneming dreigt ten onder te gaan. Optreden in het vijf-voor-twaalf-moment is een hachelijke zaak. Werd de surseance niet zelden beschouwd als het rechtzetten van de stoelen op het achterdek van de Titanic, bij faillissement verdampte alles wat nog enigszins van waarde was eveneens. Logisch dat de praktijk riep om een instrument waarin een doorstart na faillissement in stilte kon worden voorbereid. De pre-pack en het buitengerechtelijk schuldeisersakkoord moeten de reorganisatiefunctie van het faillissementsrecht daarom een nieuwe en effectievere impuls geven.

Wat te doen

Als er iets voorop moet staan bij het reorganiseren, is dat de crisisstorm van vóór de doorstart niet ook daarna nog blijft waaien. Daarvoor is nodig dat ondernemers zich van deskundige bijstand laten voorzien door specialisten die als geen ander een crisis weten te beheersen en betrouwbare gidsen zijn voor de ondernemer en zijn onderneming in het moeras van de reorganisatie. Uiteraard is de door de Rechtbank benoemde beoogd curator de juridisch spin in het web, maar met de ondernemer kan hij daarbij niet zonder specialistische kennis van de (forensisch) accountants, fiscalisten, DD- M&A- en waarderingsspecialisten; er is een crisisinsolventieteam nodig.

Het crisisinsolventieteam bestaat uit specialisten die onder hoogspanning het hoofd koel houden en in staat zijn om:

  • als vertrouwenspersoon van de ondernemer op te treden;
  • een haarscherpe due diligence analyse van de business te maken;
  • de financiële administraties snel en adequaat te doorzien;
  • de fiscale aspecten van de doorstartvarianten te doorgronden;
  • de onderneming en haar onderdelen weten te waarderen;
  • de schade voor crediteuren weten te beperken;
  • de gezonde onderdelen weet te verkopen;
  • de consequenties voor de IT organisatie en de bedrijfsdata weten te borgen;
  • de taal van de (beoogd) curator en de Rechter Commissaris te spreken.

Wilt u meer weten hoe het crisisinsolventieteam u als advocaat, curator of ondernemer kan bijstaan, neem dan contact op met een onze insolventiespecialisten.