article banner
Private clients

Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor mijn onderneming?

Erik van der Sande Erik van der Sande

Kan ik mijn onderneming voortzetten?

Als ondernemer krijgt u bij een echtscheiding het nodige voor de kiezen. Naast keuzestress over de verdeling van het vermogen, het pensioen en de koopwoning komt u ook voor de vraag te staan of de onderneming kan worden voortgezet. En zo ja, wat moet u aan uw ex-partner betalen? Dit kan leiden tot vele discussies. Het uitkopen van uw ex-partner kan een behoorlijke aanslag betekenen op de financiering. En vergeet niet dat u mogelijk ook alimentatie moet betalen.

Wat is de waarde van mijn onderneming?

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, moet u de waarde van de onderneming of van de aanmerkelijk belang aandelen van de dga verdelen. Dit speelt ook als in huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen. Uw ex-partner heeft mogelijk recht op een deel van de waarde van de onderneming of de aandelen.

Die waarde van uw onderneming is op verschillende manieren te bepalen. Denk hierbij niet alleen aan het vaststellen van de waarde van de bezittingen van de onderneming, maar ook aan de wijze van waardering van de winsten. En dat kan leiden tot een andere verrekening vordering van de ex-partner. Onze waarderingsspecialisten helpen u graag bij het vaststellen van de waarde van uw onderneming.

Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd

Wanneer u al een onderneming heeft voordat u trouwt (huwelijken na 1 januari 2018), dan valt deze onderneming buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Start u tijdens het huwelijk een onderneming? Dan valt de onderneming, net als onder de oude wetgeving, in de gemeenschap van goederen. Wanneer dit wegens het ondernemersrisico of anderszins niet gewenst is, dan moet u ook onder de nieuwe wetgeving huwelijkse voorwaarden opmaken. Dit kan een hoop extra leed bij een echtscheiding voorkomen.

Actualiteiten

Wat is de impact van scheiden op mijn vermogen?

Bent u gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? De verdeling van uw vermogen is hiervan afhankelijk. Lees over drie voorbeelden waar u rekening mee kunt houden.

Hoe ziet mijn pensioen eruit na de echtscheiding?

Tijdens uw huwelijk bouwt u samen pensioen op, het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Mogelijk hebt u hier al bij het aangaan van het huwelijk over nagedacht. Door bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen hoe bij een eventuele scheiding het pensioen verdeeld wordt. Wanneer niets is geregeld, is de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding van toepassing. Lees meer over de fiscale gevolgen voor uw pensioen na scheiding.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? Lees meer over de financiële gevolgen voor uw koopwoning na echtscheiding.

Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor mijn onderneming?

Als ondernemer krijgt u bij een echtscheiding het nodige voor de kiezen. Naast keuzestress over de verdeling van het vermogenhet pensioen en de koopwoning komt u ook voor de vraag te staan of de onderneming kan worden voortgezet. En zo ja, wat moet u aan uw ex-partner betalen? Dit kan leiden tot vele discussies. Het uitkopen van uw ex-partner kan een behoorlijke aanslag betekenen op de financiering. En vergeet niet dat u mogelijk ook alimentatie moet betalen. Lees meer over de gevolgen van een echtscheiding voor uw onderneming.

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate