article banner
Belastingen

Werkt uw (ex-)partner mee bij keuze pensioen eigen beheer?

Helma Terlouw Helma Terlouw

Per 1 april 2017 is het mogelijk geworden om uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Kiest u voor het afkopen of omzetten? Dan heeft dit ook fiscale consequenties voor uw (ex-)partner.

Waarde pensioenaanspraken

De waarde van uw pensioenaanspraken is vaak ook deels van uw partner.

  • Wanneer u bent gehuwd, dan vallen de pensioenaanspraken in uw gemeenschap van goederen.
  • Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan komt nog steeds een deel van de pensioenaanspraken aan uw echtgenoot/echtgenote (hierna te noemen: partner) toe op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding.
  • En wanneer u samen woont, dan heeft u misschien in uw samenlevingsovereenkomst afgesproken dat u de pensioenaanspraken met uw partner deelt.

Pensioenafspraken afkopen

Wanneer u uw pensioenaanspraken afkoopt, dan raakt ook uw partner een deel van de rechten kwijt. Daarom moet uw partner instemmen met de afkoop en wellicht ook gecompenseerd worden voor het verlies van de rechten.

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan valt de afkoopsom ook in uw gemeenschap van goederen. Uw partner raakt wel pensioenaanspraken kwijt, maar deelt ook in de afkoopsom die in de gemeenschap van goederen valt.

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan raakt uw partner wel aanspraken kwijt, maar krijgt niet automatisch recht op de afkoopsom, omdat deze aan u toekomt en uw partner niet deelt in uw vermogen op grond van de huwelijkse voorwaarden. Uw partner moet daarom gecompenseerd worden voor het verlies op de pensioenaanspraken.

Belasting schenking door partner

Probleem is echter dat u nu nog niet weet hoeveel dit verlies van de pensioenaanspraken waard is. U moet met uw partner onderhandelen over deze compensatie en wanneer u deze vergoedt. Wanneer u geen enkele compensatie afspreekt, bijvoorbeeld omdat uw partner geen compensatie hoeft, dan kan er volgens de fiscus sprake zijn van een belaste schenking door uw partner aan u.

Geen recht op nabestaandenpensioen

Naast dit probleem van de compensatie is het ook verstandig om u te realiseren dat door afkoop van het pensioen uw partner bij uw onverhoopt overlijden geen recht op nabestaandenpensioen heeft. Wellicht vangt het verzekeren van dit risico al een deel van de compensatie op.

Graag informeren wij u en uw partner, op basis van het op van u toepasselijke huwelijksgoederenregime of samenlevingsovereenkomst, nader over de gevolgen van de afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer.