article banner
Tax

Wet DBA: implementatietermijn verlengd tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd dat de implementatietermijn van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. Deze verlenging heeft tot doel om knelpunten op te lossen.

De aangekondigde maatregelen

De staatssecretaris wil het volgende veranderen:

  • De door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomsten krijgen een verdere toelichting.
  • De begrippen 'vrije vervanging' en 'gezag' worden herijkt zodat zij beter aansluiten bij veranderde maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Op sectorniveau wordt een versoepeling van de Wet Werk en Zekerheid mogelijk.
  • De Belastingdienst gaat meer toekomstgericht handhaven. Opzettelijke situaties van schijnzelfstandigheid worden echter wel vanaf 1 mei 2017 bestreden.

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

De Belastingdienst treedt pas vanaf 1 januari 2018 handhavend op. De staatssecretaris wil in de tussentijd meer duidelijkheid scheppen en maatregelen invoeren.

Ondanks dit uitstel raden wij aan om evengoed uw flexibele schil in kaart te brengen en waar nodig overeenkomsten aan te passen zodat u gedegen bent voorbereid.

De verlenging van de implementatietermijn tot 1 januari 2018 betekent dat de Belastingdienst tot die tijd niet zal handhaven op de Wet DBA en dus geen boetes of naheffingen zal opleggen. Dit geldt echter niet voor 'evident kwaadwillenden'. Vanaf 1 mei 2017 worden die constructies wel bestreden.