article banner
Opinie

Wet DBA nader uitgesteld

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Onder grote politieke druk heeft staatssecretaris Wiebes op 19 november jl. de werking van de Wet DBA verder uitgesteld. De problemen in de praktijk zijn inmiddels te groot geworden. Ook de werkgevers (VNO-NCW) hebben zich inmiddels tegen de Wet DBA gekeerd.

Alles waarvoor ik een jaar geleden (26 november 2015) al heb gewaarschuwd in mijn artikel in het vakblad Weekblad Fiscaal recht (Van VAR via BGL naar DBA = een slecht plan) is inmiddels helaas bewaarheid geworden, zegt Cor Overduin.

Meer duidelijkheid nodig

Met de maatregelen van 19 november jl. is er eigenlijk nog steeds geen echte oplossing geboden. De staatssecretaris heeft hooguit wat tijd gekocht en de druk van de ketel afgehaald door de transitieperiode met nog eens 8 maanden te verlengen tot 1 januari 2018. Waar de praktijk natuurlijk echt behoefte aan heeft, is meer duidelijkheid en meer rechtszekerheid. Zolang daar niets aan verandert, blijven we in de huidige problemen. Het wordt de hoogste tijd dat wordt ingezien dat de Wet DBA de verkeerde oplossing is voor een probleem dat de overheid zelf heeft laten ontstaan.

Minister Asscher heeft schijnzelfstandigheid onterecht een veel te grote jas aangemeten en vervolgens moet dan een goed functionerend VAR-systeem het ontgelden. Hierdoor lijden zeer veel goeden onder de beperkte groep kwaden. Onbegrijpelijk dat dit kabinet dit heeft laten gebeuren.

Grote verschillen arbeidsrecht en fiscaliteit

De echte oplossing moet komen uit het meer gelijk behandelen van werknemer en zelfstandige, zoals ook bepleit in het IBO-zzp rapport. Zolang er qua arbeidsrecht en fiscaliteit grote verschillen blijven bestaan tussen deze twee vormen, zal er altijd spanning blijven bestaan.

Duidelijk is wel dat het huidige kabinet deze – inmiddels gloeiend – hete aardappel maar al te graag doorschuift naar een volgend kabinet. Een goed functionerende arbeidsmarkt voor flexarbeid wordt zo ondergeschikt gemaakt aan partijpolitieke belangen. Daarmee bewijst dit kabinet de BV Nederland geen goede dienst.