article banner
Legal

Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

Tessa Viragh Tessa Viragh

Op 19 januari 2017 is een wetsvoorstel ingediend tot instelling van het centraal aandeelhoudersregister. Bent u aandeelhouder van een NV of BV? Wat betekent dit dan voor u?

De ontwikkelingen rond dit aandeelhoudersregister volgen we al een tijdje. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze samen liep met het zogenaamde UBO-register. Het UBO-register moet formeel op 26 juni 2017 in de Nederland worden ingevoerd op grond van een EU-richtlijn. Wetgeving is echter nog niet in de maak; het is dan ook niet waarschijnlijk dat deze datum gehaald wordt. De initiatiefnemers van het centraal aandeelhoudersregister wachten er in ieder geval niet op.

Doel van het centraal aandeelhoudersregister

Het doel van het centraal aandeelhoudersregister is alle aandeelhouders van NV's en BV's te registreren. Houders van certificaten van aandelen worden bijvoorbeeld niet in het register ingeschreven. Het register wordt beheerd door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Notarissen zijn straks verplicht de aandeelhouders bij het passeren van een akte in te schrijven. Het register wordt vanaf de inwerkingtreding gevuld met informatie uit de notariële akten (van oprichting, uitgifte of levering van aandelen, vestiging van pandrecht). Publieke diensten, waaronder de belastingdienst, notarissen en instellingen die onder de WWFT vallen (o.a. banken, accountants) krijgen toegang tot het register.

Behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer moet nog plaatsvinden; pas daarna treedt het centraal aandeelhoudersregister in werking.

Verschillen met het UBO-register

  • Alleen de ultimate beneficial owner, de natuurlijke persoon die 25 procent of meer eigendom of zeggenschap heeft in een entiteit wordt geregistreerd. De UBO is verplicht zijn naam, nationaliteit en belang te melden bij het register dat de Kamer van Koophandel bijhoudt.
  • Niet alleen NV's en BV's, maar ook stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen vallen onder de regeling.
  • De toegang tot het UBO-register is ruimer; iedereen die kan aantonen dat hij een 'legitiem belang' heeft kan toegang krijgen. Wat dat precies inhoudt ligt nog niet vast. Het moet in principe alleen gaan om een legitiem belang met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme, corruptie, fiscale misdrijven of fraude.

Zorgen om privacy?

Hoewel het primaire doel van de nieuwe registers is om belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen tegen te gaan, maken vooral familiebedrijven en hun aandeelhouders zich zorgen om de nadelige gevolgen voor hun privacy (in het bijzonder vanwege criminaliteit die dit uitlokt).

Het wetsvoorstel voor het centraal aandeelhoudersregister en de plannen voor het UBO-register kunnen deze zorgen niet wegnemen. Integendeel, de EU-lidstaten onderhandelen alweer over verdere aanscherping van de registratie en ruimere toegang tot het UBO-register. De Europese privacy toezichthouder EDPS waarschuwt ondertussen wel voor de gevolgen voor de privacy. Bestrijding van criminaliteit is goed, maar de voortvarendheid dreigt een averechts effect te hebben als de privacyaspecten uit het oog worden verloren.

Over het UBO-register is het laatste woord nog niet gezegd. Zodra er meer bekend is over het UBO-register informeren de juristen van Grant Thornton u. Blijf op de hoogte door u hieronder bijvoorbeeld aan te melden voor de Grant Thornton Actueel.

 

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de invoering van het centraal aandeelhoudersregister? Neemt u dan contact op met één van onze .