article banner
Healthcare

Wetsvoorstel laag btw-tarief geneesmiddelen gehandhaafd

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Het wetsvoorstel tot aanpassing van het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen blijft gehandhaafd, blijkt uit het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplan.

Ondanks kritiek toch handhaving

Ondanks dat een consultatieronde vanuit diverse hoeken de nodige kritiek op het voorstel opleverde, is het ongewijzigd in het belastingplan opgenomen. Het demissionaire kabinet vindt duidelijkheid (6 procent btw-tarief koppelen aan een handelsvergunning) belangrijker dan een meer genuanceerde benadering waarin gelijke producten ook fiscaal gelijk worden behandeld. ‘Voor de visie van de wetgever valt best wat te zeggen, maar of nu een juiste afweging is gemaakt valt ernstig te betwijfelen.’, aldus Ronald Bergenhenegouwen, btw-adviseur bij Grant Thornton.

Rechtsongelijkheid?

Doordat het wetsvoorstel een mogelijke rechtsongelijkheid creëert is de verwachting dat deze wetswijziging aanleiding is voor nieuwe discussies en procedures. Met als gevolg weer een periode van onzekerheid en onduidelijkheid voor bepaalde producten. Dat wil men nu juist voorkomen.

Tot slot, op basis van een beslissing van de Hoge Raad en de recent vernieuwde toelichting op het verlaagde btw-tarief, geldt voor fluoride tandpasta en zonnebrandmiddelen (in feite de ‘veroorzakers’ van de wetswijziging) voorlopig het 6 procent btw-tarief. Dit voordeel is echter maar van korte duur, aangezien door de wetswijziging met ingang van 1 januari 2018 weer het 21 procent btw-tarief op deze producten van toepassing is.

Wilt u meer informatie over de toepassing van btw? Neemt u dan contact op met één van onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen