article banner
Actualiteit

Wijziging heffingskorting: mogelijk hogere aanslag 2014

Hebben uw werknemers in 2014 loon of een uitkering ontvangen en daarnaast een bijzondere beloning ontvangen, zoals vakantiegeld of een 13e maand? Dan heeft u als werkgever of uitkeringsinstantie nog geen rekening kunnen houden met het inkomensafhankelijk worden van de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting. Over 2014 is uw werknemer dan waarschijnlijk meer belasting verschuldigd dan gedacht. Wij adviseren u uw werknemers hierover in te lichten.

Te lage inhouding loonheffing

U houdt als werkgever of uitkeringsinstantie belasting in op het loon of de uitkering van werknemers. Heeft u in 2014 een bijzondere beloning aan uw werknemer(s) uitgekeerd? Dan heeft u door de opgelegde rekenregels van de Belastingdienst, geen rekening kunnen houden met het inkomensafhankelijk worden van de heffingskortingen. Hierdoor wordt te weinig loonheffingen ingehouden op de bijzondere beloning.

Bijzondere beloningen zijn:

  • vakantiegeld,
  • 13e maand,
  • gratificatie,
  • bonus,
  • uitbetaling overwerkuren,
  • afkoop vakantiedagen,
  • nabetalingen salaris,
  • belastbaarheid aandelen/opties etc.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Doet uw werknemer aangifte inkomstenbelasting over 2014? Dan is uw werknemer waarschijnlijk meer belasting verschuldigd dan gedacht. Doet uw werknemer normaal geen aangifte, dan kan het zijn dat hij/zij in 2015 een brief krijgt van de Belastingdienst waarin wordt gevraagd alsnog aangifte te doen over het jaar 2014.

Berekening vanaf 2015

Met ingang van 2015 krijgt u als werkgever of uitkeringsinstantie de gelegenheid, op basis van een wijziging van de belastingregelgeving, om bij een bijzondere beloning een deel van deze kortingen te compenseren. Dit wordt bij de bijzondere beloningen in de vorm van een extra inhouding loonheffing gedaan ter compensatie van de kortingen. Het probleem van de ‘te lage inhouding’ doet zich dan niet meer (of in mindere mate) voor.