article banner
Human resources

Wijziging in de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6 procent. Wat zijn de nieuwe bedragen per leeftijd?

Minimumlonen per 1 juli 2020

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is vanaf 1 juli 2017 in stappen verlaagd van 23 naar 22 en per 1 juli 2019 naar 21 jaar. Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2020:

Leeftijd

Minimumloon
per maand

Minimumloon
per week

Minimumloon
per dag

> 21 jaar (100%)

1.680,00

387,70

77,54

Minimumjeugdlonen per 1 juli 2020

Voor alle werknemers jonger dan 21 jaar gelden de onderstaande bedragen (euro) bij een volledige werkweek/-dag. Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld.

Leeftijd

Minimumloon
per maand

Minimumloon
per week

Minimumloon
per dag

20 jaar (80,00%)

1.344,00

310,15

62,03

19 jaar (60,00%)

1.008,00

232,60

46,52

18 jaar (50,00%)

840,00

193,85

38,77

17 jaar (39,50%)

663,60

153,15

30,63

16 jaar (34,50%)

579,60

133,75

26,75

15 jaar (30,00%)

504,00

116,30

23,26

Uitzondering bij BBL’ers

Het verhoogde minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar geldt niet als een MBO’er een leer-werkplek in het kader van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) bij u heeft.

Leeftijd BBL’er

Minimumloon
per maand

Minimumloon
per week

Minimumloon
per dag

20 jaar (61,50%)

1033,20,00

238,45

47,69

19 jaar (52,50%)

882,00

203,50

40,71

18 jaar (44,50%)

764,40

176,40

35,28

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het minimumloon? Neem dan contact op met één van onze HR- of salarisadviseurs.

Actualiteiten