article banner
Human resources

Wijziging in geboorteverlof per 1 juli 2020

De laatste jaren is het geboorteverlof drastisch veranderd. Tot 1 januari 2019 had een werknemer van wie de partner was bevallen recht op 2 dagen volledig doorbetaald kraamverlof. Vanaf 1 januari 2019 is dat uitgebreid naar maximaal het aantal werkuren per week en mag uw werknemer dit opnemen naar eigen inzicht binnen 4 weken na de geboorte van het kind. Werkt uw medewerker 40 uur per week dan heeft de hij/zij recht op 40 uur doorbetaald geboorteverlof. Per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Wat verandert er?

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Naast het (normale) doorbetaalde geboorteverlof van de wekelijkse arbeidsduur, heeft een partner dus ook recht op maximaal 5 weken extra aanvullend geboorteverlof. Deze regeling is vastgelegd in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).

Onderstaand de 2 regelingen waar een werknemer recht op heeft als zijn/haar partner bevalt:

Geboorteverlof:

 • 1 keer het aantal werkuren per week volledig doorbetaald.
 • Moet binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen.
 • 100 procent doorbetaling.

Aanvullend geboorteverlof

 • Baby moet op of na 1 juli 2020 geboren zijn..
 • Is een aanvulling op het standaard geboorteverlof.
 • Het standaard geboorteverlof moet eerst opgenomen zijn.
 • Betreft maximaal 5 weken (5 keer aantal werkuren per week).
 • Mag (in overleg met werkgever) verspreid opgenomen worden over meerdere weken/maanden. Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang kan in overleg met de werknemer het aanvullend geboorteverlof anders worden ingepland.
 • Moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.
 • 70 procent doorbetaling (tot het maximale dagloon) door UWV.
 • Werkgever mag zelf aanvullen tot 100 procent of de CAO bepaalt hoe hoog de doorbetaling voor dit aanvullend verlof is.
 • Werkgever vraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof bij het UWV aan.
 • 100 procent opbouw vakantiedagen.

Wanneer recht op geboorteverlof?

Het recht op (aanvullend) geboorteverlof is alleen van toepassing als de werknemer de daadwerkelijke partner is van een moeder die bevallen is van het kind. Van een partner is sprake in de volgende situaties:

 • De werknemer is met haar gehuwd.
 • De werknemer woont ongehuwd met haar samen.
 • De werknemer is haar geregistreerde partner.
 • De werknemer heeft het kindje erkend.

Vragen?

Heeft u vragen over (aanvullend) geboorteverlof? Neem dan contact op met onze HR- of salarisadviseurs.

Actualiteiten