article banner
Healthcare

Winstuitkering in medisch-specialistische zorg van de baan?

Mr. Hans Piersma

In 2018 schreven wij al over de ontwikkelingen van het uitkeren van . Ontwikkelingen die – zo blijkt – gedreven worden door de stand van de maatschappelijke discussie daarover. En deze discussie wisselt nogal eens. Het lijkt er nu op dat winstuitkering in de medisch-specialistische zorg van de baan is. Lees er meer over.

Hoe zat het ook alweer?

Op 1 juli 2014 was het wetsvoorstel Vergroten investeringsmogelijkheden in (VIMSZ) door de Tweede Kamer aangenomen, maar dit voorstel leek vervolgens niet door de Eerste Kamer te komen. In een brief van 13 juli 2018 kondigden de beleidsbepalers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan nader onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de mogelijkheid tot winstuitkering door zorgaanbieders. Winstuitkering is mogelijk bij, kort gezegd, extramurale zorg.

Onderzoek

Twee onderzoeksbureaus zijn gevraagd door de minister om onderzoek te doen naar:

  • de mogelijkheid tot winstuitkering door ;
  • en naar het zoveel mogelijk beperken van misbruik van de wetsverruiming.

Ook zijn brancheorganisaties geconsulteerd. Deze laatsten waren gematigd positief over het toestaan van dividenduitkeringen, met name op het gebied van doelmatigheid en innovatie.

Wetsvoorstel ingetrokken

Op 9 juli 2019 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Eerste Kamer geïnformeerd, dat het kabinet de tijd nog niet rijp acht voor een verruiming van de investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg. In een brief aan de Eerste Kamer van 25 oktober 2019 geeft minister Bruins aan dat het nodig is maatregelen uit te werken om excessieve winsten te voorkomen.

Deze maatregelen dienen zoveel mogelijk te voorkomen dat organisatorische en/of financiële constructies worden gehanteerd die doelmatige besteding van zorggeld in gevaar brengen. Eén van deze maatregelen houdt in dat voorwaarden worden verbonden aan dividenduitkering in de extramurale zorg. De minister acht het 'niet logisch' om vooruit te lopen met het aangehouden wetsvoorstel VIMSZ. Daarom heeft hij besloten het wetsvoorstel in te trekken.

Tot slot geeft hij aan de Eerste Kamer rond de jaarwisseling verder te informeren over de hoofdlijnen van de maatregelen om excessieve winsten te voorkomen en het verdere proces van de wetgeving daaromtrent.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met .

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>

Actualiteiten