article banner
Legal

Wordt ontslag in 2020 duurder voor de werkgever?

Tessa Viragh Tessa Viragh

Het nieuwe ontslagrecht komt er aan. En u kunt zich nu al voorbereiden. Bijvoorbeeld door tijdelijke contracten juist dit jaar nog te laten eindigen of met een ontslagaanvraag te wachten tot volgend jaar. Hieronder leest u de plannen van het kabinet en welke acties u mogelijk kunt verrichten.

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Op dit moment behandelt de Eerste Kamer waarmee de Minister van Sociale Zaken beoogt de scherpe kantjes uit het ontslagrecht te halen. Anders dan nu kunnen straks weer meerdere, ‘onvoldragen’ ontslaggronden samen tot ontslag leiden. Daarnaast stelt de Minister voor de transitievergoeding aan te passen.

Ongewenst effect

Op basis van het huidige recht is de transitievergoeding verschuldigd bij een - voor de werknemer onvrijwillige - beëindiging van een arbeidsovereenkomst die 2 jaar of langer heeft geduurd. De eerste 10 jaar van een dienstverband bedraagt de transitievergoeding een zesde maandsalaris per zes maanden. Daarna is de transitievergoeding gelijk aan een vierde maandsalaris per periode van zes maanden.

Deze huidige regeling heeft een aantal ongewenste effecten: arbeidscontracten worden namelijk vaak vóór het bereiken van de 2-jaarsperiode beëindigd. Bovendien zijn de ontslagkosten na 10 jaar dienstverband nu hoger.

Verschillen vaste en flexibele arbeid kleiner

De Minister wil nu juist werkgevers stimuleren werknemers in vaste dienst te nemen door de verschillen in de transitievergoeding tussen vaste en flexibele arbeid te verkleinen. De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

  • recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst;
  • de transitievergoeding is altijd een derde maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de lengte van het dienstverband of de leeftijd van de werknemer;
  • een combinatie van ontslaggronden wordt (weer) mogelijk. Echter, als de feiten alleen in combinatie tot ontslag leiden, wordt de transitievergoeding 50 procent hoger.

Ontslag gemakkelijker en duurder?

Heel algemeen gezegd wordt het duurder om kortere dienstverbanden te beëindigen; immers, ook als het dienstverband korter dan 2 jaar heeft geduurd - of als het niet wordt verlengd na afloop - is een vergoeding verschuldigd. U betaalt straks bij beëindiging altijd de transitievergoeding. Valt de einddatum van een tijdelijk contract ná 1 januari 2020? Dan bent u de transitievergoeding verschuldigd over de gehele duur ervan. Oftewel een derde maandsalaris per dienstjaar, pro rata berekend. Als u nu al weet dat u een dienstverband niet wilt verlengen, kunt u de einddatum beter vóór 1 januari 2020 laten eindigen.

Voor langere dienstverbanden valt de transitievergoeding juist weer lager uit. De verhoogde vergoeding bij een dienstverband vanaf 10 jaar en bij een leeftijd boven de 50 vervalt.

Een nieuwe ontslaggrond maakt het ontslag dat gebaseerd is op verschillende gronden gemakkelijker, maar tegelijk duurder. Functioneert een werknemer niet, maar lukt het niet om dat voldoende te onderbouwen en is intussen de arbeidsrelatie verstoord geraakt? Dan kunt u straks een beroep doen op een combinatie van ontslaggronden. U betaalt dan wel anderhalf maal de transitievergoeding.

Het is de verwachting dat de wet in werking treedt op 1 januari 2020.

Meer weten over het ontslagrecht?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans voor u? Neem dan contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs of onze HR services adviseurs.

Actualiteiten

Wet arbeidsmarkt in balans: tips nieuw arbeidsrecht 2020

Het moet voor u als werkgever aantrekkelijker zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Terwijl voor werknemers met een flexibel contract meer perspectief op zekerheid moet komen. Dat blijkt uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari 2020 in werking treedt. De verschillen tussen flex en vast moeten verkleinen. Wat wijzigt er precies en wanneer? En hoe kunt u zich als werkgever voorbereiden?

Download het whitepaper

Whitepaper Arbeidsmarkt in balans