article banner
Bio life sciences

Zijn mijn fiscale verliezen nog wel geld waard in de toekomst?

Walter Verra Walter Verra

Het verkrijgen van voldoende financiering ter bekostiging van de R&D-activiteiten is voor veel ondernemingen binnen de life sciences sector een grote uitdaging. U bent waarschijnlijk voortdurend de cashpositie aan het bewaken en op zoek naar investeerders, geldschieters of andere vormen van financiering. Vanuit onze (fiscale) praktijk zien we dat dergelijke innovatieve bedrijven actief sturen op het verkrijgen van directe fiscale voordelen, zoals de WBSO. De kostenbesparing, die dit oplevert, zorgt er immers voor dat er meer geld beschikbaar is voor R&D-activiteiten. Maar zijn er misschien nog meer mogelijkheden die geld kunnen gaan opleveren?

Fiscale verliezen verrekenen met toekomstige winsten

Welke vraag u zich eigenlijk ook moet stellen, is of u de gemaakte (fiscale) verliezen in de toekomst nog wel kunt benutten om belastingbesparing te realiseren. Sinds 1 januari 2019 is het nog belangrijker geworden om hier vanaf de start van de R&D-activiteiten al aandacht aan te besteden, omdat de termijn waarbinnen fiscale verliezen met toekomstige winsten kunnen worden verrekend nog korter is geworden: van 9 naar 6 jaar. En de termijn van 9 jaar was in deze sector al vaak (te) kort.

Pak deze kans dus tijdig, want de op dit vlak gemaakte keuzes kunt u achteraf niet of niet goed herstellen en dat kan al snel miljoenen euro’s schelen.

De vpb-check biedt u uitkomst

Loopt u risico op verliesverdamping? En zo ja, weet u in hoeverre u dit (nog) kunt voorkomen? Onze specialisten checken aan de hand van een gesprek, een analyse van de jaarrekening en uw aangifte vennootschapsbelasting of uw fiscale positie ook voor de toekomst optimaal is ingericht. De uitkomsten van deze analyse rapporteren we en bespreken we met u zodat we samen inzicht krijgen in de mogelijkheden om uw fiscale positie te optimaliseren. Vaak kan het risico op verliesverdamping al op eenvoudige wijze substantieel worden verminderd.

Wat levert het u op?

  • U heeft snel en kosteneffectief via onze vpb-check inzicht of uw vennootschapsbelastingpositie kan worden geoptimaliseerd.
  • U gaat met onze specialisten in gesprek over het rapport en krijgt advies of, en zo ja hoe, u uw fiscale positie kunt verbeteren.
  • U laat uw stakeholders zien dat u waarde toevoegt voor de toekomst van de onderneming.
  • U ontvangt de vpb-check, indien gewenst, op basis van no-cure-no-pay.

Actualiteiten