article banner
Blog

Naar de letter van de wet

Bob van der Steen

U heeft btw teruggevraagd. De belastingdienst is het niet met u eens omdat uw inkoopfactuur niet voldoet aan de vereisten. U krijgt ook een boete, want het staat in de wet dus u had het kunnen weten. Naar de letter van de wet heeft de belastingdienst kennelijk nog gelijk ook. U baalt en betaalt. Herkenbaar? En is dit terecht?

De formele kant van de zaak

Volgens artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting (Wet OB) mag u btw in aftrek brengen, die door een andere ondernemer in rekening is gebracht, op een op ‘de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur’. In artikel 35a staat welke vermeldingen op de factuur verplicht zijn en waar u aan moet voldoen. Staan niet alle vermeldingen op de factuur, dan heeft u naar de letter van de wet geen recht op aftrek. Toch ligt dat iets anders.

De praktijk

De Staatsecretaris van Financiën is de kwaadste niet. Hij heeft goedgekeurd dat u toch meestal recht op aftrek heeft als de factuur lichte gebreken vertoont. Bijvoorbeeld als u aantoont dat u iets bij een ondernemer kocht met btw activiteiten waarvoor u aftrekrecht heeft. Hier zitten wel wat haken en ogen aan, dus pas op.

De arm van de Staatssecretaris is echter niet zo lang, dat deze goedkeuring over de grens reikt. In onze praktijk en de jurisprudentie zien we dat vooral belastingdiensten in de oostelijke en mediterrane EU-lidstaten vaak formeler zijn. Mankeert er iets aan de factuur, dan krijgt u gewoon geen teruggaaf. Vaak ten onrechte vindt het Hof van Justitie EU, die op de lijn van onze Staatssecretaris zit.

Wat is handig?

Ons advies is om toch maar goed te kijken of uw inkoopfactuur aan de vereisten voldoet. Dan loopt u het minste risico. Voldoet de factuur niet helemaal, vraag dan een nieuwe. Doet de belastingdienst toch moeilijk, weet dan dat de wettelijke regels niet altijd doorslaggevend zijn en dat lichte gebreken aan de factuur geen reden zijn om u de btw-aftrek of teruggaaf te weigeren. Aan uw gelijk halen hangt dan vaak wel een behoorlijk prijskaartje. Naar de letter van de wet handelen is vaak een stuk voordeliger.