article banner
Blog

Schrappen die hap

Bob van der Steen

U verkoopt iets en exporteert dit naar een ander EU-land. U past het nultarief toe, want de koper is een ondernemer. Blijkt later dat zijn btw-nummer niet klopt. De belastingdienst heeft dat in de gaten en legt een naheffingsaanslag op. U krijgt ook boetes voor het indienen van een onjuiste opgaaf intracommunautaire leveringen en te weinig afdragen van btw. Naar de letter van de wet heeft de belastingdienst kennelijk nog gelijk ook.

De formele kant van de zaak

Volgens de Wet op de omzetbelasting (Wet OB) mag u in zo’n geval het nultarief toepassen als u beschikt over het geldige btw-nummer van uw afnemer én u dit nummer op uw factuur zet. Daarnaast dient u op uw opgaaf intracommunautaire leveringen melding te doen aan wie u heeft geleverd (door middel van het geldige btw-nummer). U beschikt niet over een geldig btw-nummer, dus aan geen van de drie voorwaarden heeft u voldaan. Klaar is Kees en kat in het bakkie voor de belastingdienst, denkt u.

Aantonen dat u heeft geleverd

Het Hof van Justitie EU heeft in een aantal zaken beslist dat de formele vereisten, van het niet hebben van een (geldig) btw-nummer of het niet vermelden van dit nummer op de factuur, geen reden mogen zijn om het nultarief te weigeren. U moet dan wel op andere manieren aantonen dat u heeft geleverd aan een ondernemer, die in het land van aankomst een intracommunautaire verwerving moet aangeven. U kunt op verschillende manieren aan deze materiele vereiste voldoen.

Omdat u in uw opgaaf intracommunautaire transacties geen geldig btw-nummer kunt vermelden, krijgt u onherroepelijk een verzoek om toelichting van de belastingdienst. De belastingdienst dreigt met een boete. Het zou mooi zijn het als de opgaaf voorziet in een mogelijkheid om op een andere manier melding te maken van deze intracommunautaire levering? Bijvoorbeeld door naam en adres van uw afnemer te vermelden. Daarnaast vraagt u zich af, waarom deze vereisten nog in de btw-wetgeving zijn opgenomen. Schrappen die hap. Scheelt iedereen werk.

Wat is handig?

Ons advies is om bij intracommunautaire leveringen het btw-nummer van uw afnemer te verifiëren op de VIES-website. Heeft u geen geldig nummer van uw afnemer? Dan moet u dus op andere manieren aantonen dat het om een intracommunautaire levering gaat. Wilt u desondanks het nultarief toepassen? Denk er dan om dat u een risico loopt. Bij aanvang proberen aan de letter van de wet te voldoen is meestal minder werk, dan het achteraf te repareren.