article banner
Blog

Sinterklaas bestaat niet

Bob van der Steen Bob van der Steen

Btw-carrouselfraude is op het ogenblik trending topic in alle media. In het kort komt het erop neer dat criminelen op zeer grote schaal btw fraude plegen o.a. ter financiering van terroristische organisaties. Fraudebestrijders zitten er boven op, maar het lijkt dweilen met de kraan open. Miljarden vloeien weg. Ver van mijn bed denkt u. Of toch niet?

Op de website van de Belastingdienst is goed beschreven wat carrouselfraude is, hoe het werkt, wat de gevolgen zijn en wat u kunt doen als u het signaleert. Ik hoor u zeggen: maar daar houd ik mij helemaal niet mee bezig! En dat geloof ik direct. Toch is het mogelijk dat u ongewild in een fraude terechtkomt. U bent niet de eerste.

Btw-carrouselfraude in het kort

Btw-carrouselfraude is dat ergens in de handelsketen tenminste één ondernemer goederen of diensten mét btw verkoopt, maar deze btw niet aan afdraagt. De ondernemer houdt de ontvangen btw zelf en benadeelt zo de schatkist. Bij btw-carrouselfraude zit de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar. En de fraude gaat over verschillende EU-landen heen. Doordat de fraude zo ingewikkeld is opgezet, worden de Belastingdienst en goedwillende ondernemers misleid. U hoeft het dus niet te weten.

Ongewild betrokken

U kunt als ondernemer bij btw-carrouselfraude betrokken raken en daarvan financiële schade ondervinden, zonder dat u dit in de gaten hebt. Als u goederen of diensten afneemt met btw, dan kunt u volgens de normale belastingregels de door u betaalde btw aftrekken als voorbelasting. Dit recht op btw-aftrek kan door de Belastingdienst worden geweigerd als u weet of had moeten weten dat u door uw aankoop deelnam aan btw-carrouselfraude. Voor een aantal producten geldt al een verhoogde aansprakelijkheid en zijn er speciale regels.

U had het moeten weten

De Belastingdienst kan stellen dat u van de fraude had moeten weten als u bijvoorbeeld goederen van hoge waarde koopt die u krijgt aangeboden in een hoog transactievolume of ver onder de marktprijs. Of als uw leverancier u een tip geeft aan wie u de goederen goed kunt verkopen, of uw afnemer een tip geeft waar u de voordelig goederen kunt inkopen. Of u krijgt de goederen nooit echt in handen. En zo zijn er nog vele voorbeelden. Btw-carrouselfraude kent vele gezichten.

Wat kunt u doen?

Vooral alert zijn. Sinterklaas bestaat niet en zorg ervoor dat u niet de Zwarte Piet krijgt. Gaat u er maar vanuit dat leveranciers die u benaderen met een aanbod dat u niet kunt weigeren, weinig goeds in de zin hebben. Heeft u een vermoeden, neem dan eerst contact op met uw adviseur. Samen kunt u bekijken welke stappen u kunt nemen, om te voorkomen dat u ongewild slachtoffer wordt van btw-fraude.

Wilt u meer informatie of advies over btw-fraude? Neem hiervoor contact op met één van onze btw-adviseurs.