article banner
Grant Thornton interview series

De exit als kroon op ondernemerssucces

Drive, focus, discipline, hard werken, geloof, inzicht, overtuiging, kansen zien, zich met de goede mensen omringen: in het boek dat u kunt bestellen ziet u een aantal min of meer voor de hand liggende eigenschappen van de mensen die worden geportretteerd. Het zijn allemaal ondernemers pur sang. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze eigenhandig een onderneming hebben gebouwd en groot gemaakt. En die onderneming vervolgens hebben verkocht. De redenen daarvoor zijn divers. Soms speelde de leeftijd van de ondernemer een rol of waren het de marktomstandigheden die verkoop opportuun maakten. Andere keren kwam er een koper op het pad met een offer you can't refuse.

Nog veel diverser dan de redenen om te verkopen, zijn de verkochte ondernemingen, die een breed veld van economische activiteit laten zien. Er ligt enige nadruk op het cluster IT/internet/software. Maar daarnaast is sprake van zeer uiteenlopende bedrijven, zoals sportscholen, mediaproductie, bedrijfshygiëne, containers, energie, vrij verkrijgbare medicijnen, kinderdagverblijven, darmenverwerking, detachering, drukwerk, kunstgras en auto-onderdelen. Alles bij elkaar geven de dertig geïnterviewde ondernemers een beeld van succesvol ondernemerschap en return on investment. Door te oogsten wat zij zelf hebben gezaaid, inspireren zij op hun beurt weer andere ondernemers.

Wie de dertig interviews door de oogharen bekijkt, ziet door de verschillen heen ook snel de overeenkomsten. Uit het algemene beeld dat oprijst uit de interviews, komen de diverse aanbevelingen naar voren voor wie overweegt zijn bedrijf te verkopen.

Bestel kosteloos het boek

Bestel het boek

rich text with download pdf