article banner
International Business Report (IBR)

De wereldeconomie in 2016

Bedrijven veerkrachtig ten aanzien van uitdagingen op het gebied van groei

Het Grant Thornton International Business Report (IBR) wijst uit dat bedrijven in de Europese Unie verrassend veerkrachtig zijn in hun vooruitzichten voor 2016. Bestuursvoorzitter Frank Ponsioen: “De veerkracht binnen de bedrijfsgemeenschap van de EU is opvallend met het oog op de potentiële maatschappelijke en politieke conflicthaarden. Toch leggen bedrijven dit naast zich neer en richten zich op de langere termijn. De investeringen in R&D zullen alleen nog maar stijgen en hoewel de uitdagingen blijven, staan economieën als die van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland symbool voor het brede optimisme binnen Europa.”

Uit het IBR blijkt dat in het begin van 2016 Ierland (88%), het Verenigd Koninkrijk (73%) en Nederland (68%) de meest optimistische economieën van de Europese Unie zijn. Met name bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk verwachten grote stijgingen in export en winstgevendheid voor het komende jaar. Duitsland, de grootste economie uit de regio, blijft optimistisch maar daalde van 46% naar 35% in het vierde kwartaal. Dit komt onder andere doordat de verwachtingen voor winstgevendheid daalden van 50% een half jaar geleden naar slechts 5% nu.

Wereldwijd staat het bedrijfsoptimisme voor 2016 op netto 36%. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van het derde kwartaal van 2015 en een lichte stijging ten opzichte van de 35% van een jaar geleden. Voor het eerst sinds de financiële crisis vormt de EU de stabiele basis. Netto 38% van de bedrijven uit de EU is optimistisch over hun economie voor de komende 12 maanden, precies hetzelfde percentage als in het derde en eerste kwartaal.

Tegelijkertijd daalde het optimisme in de VS van 74% naar 50% in het vierde kwartaal. Dit is de grootste daling van de 36 ondervraagde landen. 2016 ziet er verder ook een stuk positiever uit voor bedrijven in de regio Azië-Stille Oceaan en in Latijns-Amerika. Beide regio’s laten dit kwartaal een enorme stijging in optimisme zien.

Ponsioen: “2016 lijkt een interessant jaar te worden door de recentelijke schommelingen op de aandelenmarkt en in de olieprijs. Het Grant Thornton International Business Review (IBR) verschaft per kwartaal inzicht in het bedrijfssentiment.”

Het IBR is gebaseerd op meer dan 10.000 interviews met bedrijfsleiders en op internationale economische prognoses. In dit laatste rapport wordt ingegaan op de factoren die de groei van dynamische bedrijven de komende 12 maanden kunnen aanjagen of beperken. Denk hierbij aan economische onzekerheid, exportgroei en de bereidheid van bedrijven om te herinvesteren.

  • De groeiverwachting voor de eurozone (1,6%) is vrijwel onveranderd ten opzichte van 2015.
  • Netto 36% van de bedrijven wereldwijd is optimistisch over hun lokale economie, een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. EU-ondernemingen (38 %) het fundament van stabiliteit, ondanks de bezorgdheid over de migranten crisis, terrorisme en een potentiële Brexit.
  • De wereldwijde winstgevendheid verwachtingen (33%) voor de komende 12 maanden zijn in lijn met afgelopen jaar. Nederland (62%) hoort, samen met het Verenigd Koninkrijk (63%), Indonesië (66%) en Nigeria (68%), bij de landen die het meest positief zijn over de vooruitzichten over de winstgevendheid.
  • Bedrijven wereldwijd geven aan dat ze lage exportverwachtingen hebben. Slechts zo’n netto 15% van de bedrijven wereldwijd verwacht dat de export in de komende 12 maanden toeneemt, het laagste kwartaalcijfer sinds 2011. De EU heeft vastgehouden aan een relatief hoog niveau van toegenomen export verwachtingen (26%) gedurende 2015.
  • Wereldwijde verwachting van een groei in infrastructuur en stijging in investeringen in R&D daalde dit jaar ten opzichte van vorig jaar, doordat het opkomende marktsentiment de prognoses drukt.
  • Economische onzekerheid zal in 2016 de grootste zorg zijn voor bedrijven wereldwijd. Bureaucratie en een gebrek aan vaardige werknemers baren leidinggevenden zorgen.
  • Wereldwijd staat de balans van de bedrijven die verwachten meer personeel aan te nemen in 2016 op 31%, waarbij zowel ontwikkelde regio's zoals Noord-Amerika (44% omhoog 6pp) en de EU (28% omhoog 6pp), als ook regio’s die gedomineerd worden door de opkomende markten zoals Afrika (53% tot 19pp) en de ASEAN (37% tot 23pp), aanzienlijke verhogingen rapporteren in de verwachting ten opzichte van vorig jaar.