article banner
Healthcare

Kompas Gezondheidszorg 2019

De van Grant Thornton monitoren de ontwikkeling van diverse sectoren binnen de zorg. Het Kompas Gezondheidszorg geeft u inzichten in de financiële situatie en toekomstbestendigheid van de sector verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisatie (VVT).

Eveneens kan het Kompas Gezondheidszorg bijdragen aan het bepalen van strategische doelen voor zorg- en welzijnsinstellingen. Het grootste deel bevat de beschrijving en score van diverse financiële ratio’s voor zowel de korte als lange termijn, en de daarbij onderliggende uitdagingen. Eén hoofdstuk beschrijft de zorgelijke ontwikkeling in zorgvraag. Daarin schetsen we onder andere de verwachte bevolkingsgroei, waarbij de indeling naar leeftijdscategorieën de verwachte toename in zorgvraag laat zien. Een ander hoofdstuk geeft een aantal bouwstenen weer voor een toekomstbestendige strategie, de budgettaire kaders en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Het Kompas Gezondheidszorg richt zich op de totale sector en niet op individuele instellingen. Wij hebben deze informatie wel beschikbaar en kunnen daarmee rapportages op maat maken van bijvoorbeeld één instelling in vergelijking met de sector, een regio of op basis van diverse instellingsvariabelen. Heeft u interesse in een rapportage op maat? Neem contact op met onze Healthcare specialisten.

In deze editie leest u over:

  • Ontwikkelingen in zorgvraag.
  • Bouwstenen voor uw toekomstbestendige strategie.
  • Financiële resultaten.
  • En waar staat uw instelling?

Download het Kompas Gezondheidszorg [ 1686 kb ]

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>