article banner
Advisory

M&A halfjaarlijkse dealtracker digital agency & marketing services

Wilfred van der Lee Wilfred van der Lee

In onze halfjaarlijkse dealtracker-updates analyseren we fusies en overnames voor het digitale bureau & de marketingdiensten. We belichten de volgende aspecten van deze sector vanuit een M&A-perspectief:

  • Het aantal Europese transacties, gedurende de gespecificeerde periode, inclusief de ontwikkeling van het percentage grensoverschrijdende en financiële transacties van kopers.
  • De recente ontwikkeling van de Europese waarderingsmultiples.
  • De geografische opsplitsing van Europese targets bij grensoverschrijdende transacties.
  • Geografische opsplitsing van internationale kopers in grensoverschrijdende transacties.
  • Opmerkelijke recente transacties met Nederlandse en internationale targets.

2020 1ste jaarhelft

M&A-activiteit in de Europese Digital Agency & Marketing Services sector

In de eerste helft van 2020 vonden in totaal 184 deals plaats. Na een piek in 2016 zagen we al een gestage daling van de dealactiviteit binnen de sector. Het is duidelijk dat de M&A-activiteit in 2020 een harde klap kreeg door de COVID-19-crisis. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 daalde het transactievolume binnen de sector met 34%. In de eerste helft van 2020 zien we dat deals vooral gedreven worden door (inter)nationale expansie, het toevoegen van nieuwe technologieën en diensten en het verder versterken van de activiteiten.