article banner
Onderzoek

Toezichthouders woningcorporaties weinig zelfkritisch

Commissarissen bij woningcorporaties zijn relatief tevreden met zichzelf. In tegenstelling tot toezichthouders in het bedrijfsleven zijn zij van mening dat er weinig verbeteringen mogelijk zijn in het toezicht dat zij op het Raad van Bestuur houden. Dat blijkt uit een enquête van accountants- en advieskantoor Grant Thornton, uitgevoerd onder meer dan 200 toezichthouders.

Commissarissenonderzoek

Sinds 2011 voert Grant Thornton ieder jaar het Commissarissenonderzoek uit, waarin het de laatste ontwikkelingen van toezichthouders onder de loep neemt. Op basis van de uitkomsten wordt commissarissen, bestuurders en toezichthouders een spiegel voorgehouden en worden gedachten uitgewisseld over hoe commissariaten verder kunnen worden geprofessionaliseerd. Net als voorgaande jaren is het onderzoek opnieuw uitgevoerd onder leiding van Aalt Klaassen en professor Herbert Rijken in samenwerking met Grant Thornton. In totaal deden 216 commissarissen mee aan het onderzoek.

Woningcorporaties weinig zelfkritisch

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat toezichthouders van woningcorporaties maar weinig kritisch zijn over zichzelf. “Het is niet waarschijnlijk dat zij hun werk in de afgelopen jaren zo veel beter zijn gaan doen dat er inmiddels geen verbeteringen meer nodig zijn”, aldus Klaassen tegenover het FD. Afgezet tegen toezichthouders uit het bedrijfsleven is er bijvoorbeeld een groot verschil in hoe er tegen verbeteringen aangekeken wordt in de relatie met de strategie en bedrijfsvoering. Zo vinden toezichthouders van woningcorporaties bijvoorbeeld dat daarin geen verbeteringen nodig zijn, in tegenstelling tot de toezichthouders uit het bedrijfsleven. Laatstgenoemden zouden juist veranderingen willen zien in de controle van risicomanagement door bestuurders, en vinden dat zij meer kennis dienen te hebben over activiteiten van organisaties voor wiens toezicht zij verantwoordelijk zijn.
 
Een aantal gebeurtenissen van de afgelopen jaren duidt erop dat toezichthouders van Nederlandse woningcorporaties niet graag naar zichzelf kijken: toezichthouders van woningcorporatie Woonbron knepen bijvoorbeeld een oogje toe toen de bestuursvoorzitter een stoomschip voor een kwart miljard euro opknapte, en Vestia bouwde een derivatenportefeuille van ruim €20 miljard op zonder dat toezichthouders ingrepen. Volgens Klaassen zouden commissarissen van woningcorporaties een te positief zelfbeeld hebben dat gestoeld is op hun politieke of maatschappelijke achtergrond. Hierdoor achten zij verbeteringen op het vlak van risicomanagement bijvoorbeeld niet nodig.

HR rol bepalend

Eind vorig jaar schreef Consultancy.nl al over de trend dat binnen commissariaten de werkgeversrol van RvC’s als steeds belangrijker geacht wordt.

Bron: www.consultancy.nl