article banner
Onderzoek

Vennootschapsbelastingplicht / zorgvrijstelling onder ziekenhuizen

Mr. Hans Piersma

De sectorgroep Healthcare van Grant Thornton heeft onderzoek gedaan naar de, al dan niet terechte, toepassing van de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting (vpb) bij ziekenhuizen in Nederland. De belangrijkste algemene onderzoeksresultaten hebben wij in dit rapport voor u op een rijtje gezet. Maar eerst volgt een korte toelichting op de voorwaarden van de zorgvrijstelling.

Ziekenhuizen worden veelal in de vorm van een stichting gedreven. Om deze reden wordt, veelal ten onrechte, aangenomen dat in dat geval geen vpb-plicht bestaat. Immers, als een ziekenhuis in stichtingsvorm structurele exploitatieoverschotten behaalt dan wel in concurrentie treedt met andere vpb-plichtige zorginstellingen, bestaat in beginsel wel degelijk vpb-plicht. Indien een ziekenhuis in de vorm van een besloten vennootschap wordt gedreven, is het uitgangspunt ook vpb-plicht.

Ongeacht de rechtsvorm kan vpb-heffing alsnog achterwege blijven indien de zogenoemde zorgvrijstelling kan worden toegepast. Hiervoor gelden echter wel (cumulatieve) voorwaarden. In de praktijk blijkt regelmatig dat weliswaar de zorgvrijstelling wordt toegepast, maar dat aan (één van) deze voorwaarden niet wordt voldaan. Risico: de zorgvrijstelling is niet van toepassing en er is (toch) vpb verschuldigd. Een dergelijk risico is nooit welkom, zeker niet in een sector waarin de budgetten onder druk staan en de zorgregelgeving alsmaar complexer wordt.

BNR-interview met Hans Piersma

Negen van de tien ziekenhuizen lopen het risico dat ze vennootschapsbelasting moeten gaan betalen omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Hans Piersma van die organisatie kan niet zeggen om welke bedragen het al met al gaat. 'Dat hebben we niet onderzocht en dat is ook niet waar het om te doen was.'

Beluister het BNR-interview