article banner
Opinie

Faillissementsonderzoek: met stoom en kokend water

Het project Herijking Faillissementswet leidt wellicht tot regelgeving die nogal wat vraagt van curatoren als het gaat om fraudebestrijding. Maar deze herijking geeft curatoren ook een sterkere informatiepositie.

De nieuwe bevoegdheden klinken goed, want deze maken het leven van een curator makkelijker. Het klinkt als ‘klopt en er zal u opengedaan worden’. Nu wordt deze bijbelse uitdrukking voorafgegaan door ‘zoekt, en gij zult vinden’, en op dat punt verandert er met de voorgestelde wetswijzigingen weinig. Iemand zal eerst moeten zoeken om te weten of het wel zin heeft om op enige deur te kloppen en bovendien, mocht die deur al openen, wat hij dan moet doen.

Om aan de nieuwe eisen te voldoen én van de nieuwe mogelijkheden gebruik te maken, is het goed om kennis te nemen van de bestaande praktijk, die in feite in belangrijke mate al hetzelfde beoogt.

De voornaamste succesfactor bij faillissement is het snel krijgen van een sterke informatiepositie. In onze (forensische) praktijk betekent dit dat wij nogal eens met stoom en kokend water aan de slag moeten, terwijl er nog lang geen zicht is op boedel waaruit onze kosten zijn te dekken. Het klinkt wellicht contra-intuïtief, maar in die situatie moet je bereid zijn juist een stap meer in plaats van een stap minder te zetten en liever vandaag dan morgen. Want als je baat wilt, dan snel en volledig, en als er geen baat is, wil je dat ook zo snel mogelijk weten.

Nu is een onderzoeker meestal geen curator en is de curator niet altijd de beste onderzoeker. Daarom: sla de handen interdisciplinair ineen. Accountant, IT-specialist, curator, ga samen naar het adres van de failliet, maak samen de inventarisatie van de digitale en fysieke gegevens en voer samen de eerste gesprekken. Zet elkaar op voorsprong en voorkom spreiding van informatie. Doorstart: zet er een waarderingsspecialist bij die uit de M&A-praktijk ook nog geïnteresseerde partijen weet te betrekken.

In veel gevallen blijkt de voornaamste succesfactor echter ook het grootste struikelblok. Haast en spoed vergen wel kennis en inzicht. Uit vrees voor kosten wordt in de praktijk een adequaat optreden nog weleens uitgesteld of niet vergeven aan de meest gerede partij. Goedkoop blijkt dan duurkoop, terwijl de initiële kosten bij een juiste overweging niet hoger hoefden te zijn.

Leg uw oor daarom in rustige tijden te luister op de markt van faillissementsdienstverleners, zodat u geïnformeerd bent op het moment dat u bent benoemd als curator. Beter in één keer goed dan pas in tweede instantie om er nog iets van te maken.

Onze ervaring leert dat de regelmatige samenwerking tussen curatoren bijdraagt aan een effectieve en efficiënte wijze van versterking van de informatiepositie van de curator, in veel gevallen tot voordeel van de boedel en daarom een belangrijke sleutel tot succes.

Forensic & dispute services beschikt over de ervaring en kennis om in ieder faillissement naar behoren te kunnen ondersteunen. U hoeft Dick Alblas, 088 67 69 474, slechts de vraag te stellen.

Bron: Advocatie.nl