article banner
Opinie

Nieuwe regels verzekeringsplicht voor de dga

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Laat ik het nieuwe jaar nu eens beginnen met een concreet advies aan de dga: check je positie voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA, ZW)! Reden hiervoor: per 1 januari 2016 is de vernieuwde ‘aanwijzing regeling dga’ van kracht geworden. De nieuwe regeling heeft nog steeds als uitgangspunt heeft dat een statutair bestuurder niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen als hij / zij (alleen of samen met echtgenoot/echtgenote en beperkte familiegroep) op grond van zijn / haar statutaire positie een beslissende zeggenschap heeft over zijn / haar ontslag.

Niettemin bevat de nieuwe regeling een aantal belangrijke wijzigingen. Deze kan ik onmogelijk allemaal in deze column behandelen; ik schets slechts twee casus waaruit blijkt dat een check de moeite kan lonen.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 1 werk-bv

 

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 werk-bv

En zo zijn er nog talloze situaties denkbaar waarin werknemersverzekeringsplicht de kop op kan steken.

Het belang van een check is helder. Als keurig premies worden afgedragen terwijl op basis van de regeling geen premieplicht bestaat, kun je in een vervelende discussie terecht komen als je een beroep doet op een uitkering. Als daarentegen in privé een arbeidsongeschiktheidspolis is afgesloten terwijl op basis van de regeling premieplicht bestaat, kan de Belastingdienst naheffen. Gevolg: dubbel premies betaald.

Bron: Alphen Into Business