article banner
Opinie

Schikking vereist meer nauwkeurige waarheidsvinding door onafhankelijke expert

Grant Thorton Forensic & Dispute Resolution Canada heeft in februari 2015 een onderzoeksstudie gepubliceerd: National Litigation Survey Report, trend, issues, challenges and opportunities in Canada’s litigation landscape. Deze studie geeft voeding aan de gedachte dat schikken loont en dat een schikking wordt gezien als een wenselijke en succesvolle uitkomst van een procedure. Op zich geen vreemde gedachte als je bedenkt dat schikken beide partijen een goed gevoel kan geven over de uitkomst van een procedure. Maar sturen op een schikking verlangt mogelijk wel een andere koers wat betreft de feitenvergaring.

Rechtsfeiten zijn van belang binnen de gebruikelijk rechtsgang, maar als het om schikken gaat, zal het sterkste argument op basis van feitelijke toedracht prevaleren. Nog meer dan in de gang naar de rechter gaat het er dan om uw gelijk te bewijzen, want dilemma’s moeten dan tussen partijen worden opgelost in plaats van door de rechter. Daar komt de expert goed bij van pas. Want, u bent weliswaar de meester van het woord, maar bent u dat ook als het over cijfers of digitale data gaat? Binnen uw privilege kan de expert u bijstaan om uw kennis en kunde op een bepaald thema te versterken, maar u kunt hem ook direct inzetten om bepaalde meer technische kwesties uit de weg te helpen, vaak in samenspraak met de deskundige(n) van uw wederpartij.

Lees verder op Advocatie.nl.