Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Corporate finance

Grant Thornton over overnames

Evert Everaarts Evert Everaarts

Ieder halfjaar doen wij onderzoek naar bedrijfsovernames in Nederland, zowel fusies als overnames.

Overweegt u uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen? Download dan ons onderzoek om meer te weten te komen over de stand van zaken in de fusie- en overnamemarkt. En vooral ook welke bedreigingen en kansen zich in de (nabije) toekomst mogelijk voordoen als het gaat om bedrijfsovernames.

Meld u aan voor onze halfjaarlijkse update

Nederlandse bedrijfsverkopen eerste halfjaar 2020

De M&A markt kwam afgelopen halfjaar abrupt tot stilstand. Inmiddels staan de seinen weer op groen voor een opleving van fusies en overnames. Dit wordt in belangrijke mate gedreven door beschikbare middelen bij investeerders. Wel zullen kopers voorzichtiger zijn en vergt het bereiken van een goede deal extra voorbereiding en aandacht.

In deze outlook leest u over onze verwachtingen omtrent de fusie- en overnamemarkt voor de tweede helft van 2020. Onderwerpen zijn:

  • Tijdelijke stilstand in de M&A markt.
  • Seinen op groen voor opleving M&A markt.
  • Slimme voorbereiding is de sleutel tot succesvolle deals.
  • Onze deals in de eerste helft van 2020.