Bouw & vastgoed

DUMAVA: maakt u kans op subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed?

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed of verduurzaamt u maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is de nieuwe subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) misschien iets voor u! U kunt deze subsidie vanaf maandag 3 oktober 2022 aanvragen.
Onderwerpen

Wie kan deze subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen als het gaat om vastgoed in Nederland, dat eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen onderstaande sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap.
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling.
 • Zorg, zoals een fysiotherapiepraktijk, zorgcentrum of tandarts.
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een ANBI-status is een vereiste.
 • Rijksmonument (geen woonhuis), zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister.
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk met een SBI-code.
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum.

Weten of uw organisaties subsidie krijgt? Check deze lijst met SBI-codes DUMAVA.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Voor de maatregelen verwijst de subsidiegever naar de lijst. Hierin staan per maatregel de voorwaarden toegelicht.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Neem, voordat u de subsidie aanvraagt, onderstaande belangrijkste voorwaarden door:

 • U voert één, twee of drie maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit.
 • U voert de verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een energieadvies (of vergelijkbaar advies).
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat u uw vastgoed afkoppelt van de aardgasaansluiting.
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022. U mag dus pas vanaf 3 oktober 2022 een contract aangaan met een aannemer die de activiteiten uitvoert.
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na de subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen drie jaar na verstrekking.
 • U heeft geen andere subsidie ontvangen voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt. Zoals bijvoorbeeld de Subsidie Duurzame Energie SDE.

Hier vindt u alle voorwaarden.

Hoeveel subsidie krijgt u?

De subsidiegever maakt onderscheid tussen één, twee of drie verduurzamingsmaatregelen óf een integraal verduurzamingsproject. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de minimale investeringen en de bijbehorende subsidie.

Eén, twee of drie verduurzamingsmaatregelen Integraal verduurzamingsproject

De subsidie is 30% van de projectkosten.

De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen.

Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 16.666 zijn.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.

Het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is verplicht.

De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

De subsidie is 30% van de projectkosten.

De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen.

Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten.

Het laten opstellen van een maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw of DuMo-advies is verplicht.

De subsidie voor een energielabel is 50% van de kosten.

Vraagt u voor minder dan 25.000 euro subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan 83.333 euro? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100 procent van het subsidiebedrag.

Vraagt u voor 25.000 euro of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus 83.333 euro of meer?
Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70 procent. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30 procent van de subsidiekosten.

Hier leest u meer over het aanvraagproces.

Wanneer vraagt u aan en wat heeft u nodig?

U kunt deze subsidie vanaf maandagochtend 3 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 digitaal aanvragen via E-herkenning. Naar verwachting is half september het formulier digitaal beschikbaar.

U moet daarnaast de volgende gegevens aanleveren bij uw aanvraag:

 • Overzicht of omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Gespecificeerde investeringsbegroting of aannemersovereenkomst, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat u aanvraagt is opgebouwd.
 • Tijdsplanning waaruit blijkt wanneer u de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitvoert.
 • Bankrekeningnummer waarop u het subsidiebedrag wilt ontvangen.
 • Adres of de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop uw aanvraag betrekking heeft.
 • ANBI-status, rijksmonumentenstatus of de SBI-code (wanneer van toepassing). De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel.

DUMAVA vanaf 2024

Het totale budget voor DUMAVA in 2022 en 2023 is 150 miljoen euro. In 2024 opent de regeling opnieuw en stelt de subsidiegever een nieuw budget beschikbaar. Misschien onder een gewijzigde regeling, omdat de leerpunten uit de voorgaande aanvraagronde hierin zijn verwerkt om deze goed aan te laten sluiten op de behoefte van de doelgroep. Wat er wijzigt aan de DUMAVA-regeling in 2024 is nu dus nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is, brengen we u hier uiteraard van op de hoogte. Waarschijnlijk is dit pas in het najaar van 2023.

Wat kan Grant Thornton voor u doen?

We helpen u alle bijlages voor uw subsidieaanvraag compleet te maken en de aanvraag in te dienen. En we kunnen u adviseren bij uw aanvraag en uw keuze van de investeringen, de aannemingsovereenkomst en helpen bij het rondkrijgen van de financiering van de 70 procent die u zelf moet betalen.

Denkt u dat deze regeling iets voor u is? Neem dan contact op met uw adviseur of met onze subsidieafdeling via subsidie@nl.gt.com of 088 676 9711.

 

Ik wil meer weten over de DUMAVA subsidieregeling!

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.