article banner
Box 3

Belastingrechter oordeelt binnenkort over box 3 heffing

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

De eerste van de zes proefprocedures inzake box 3 'oude stijl' diende woensdag 12 december 2018 bij de Hoge Raad. De verwachting is dat de Advocaat-Generaal nog dit jaar concludeert en vervolgens de Hoge Raad dan komend jaar er over oordeelt. Het belang van de proefprocedures is groot. Er wordt namelijk geprocedeerd voor de box 3 heffing over de jaren 2013 tot en met 2016.

Box 3 een verkeerd systeem, maar wat zijn de gevolgen?

De proefprocedures zijn aangespannen door de Bond voor belastingbetalers waarbij Cor Overduin namens Grant Thornton zorgt voor het inhoudelijke verweer in bezwaar en beroep. Na deze zitting op 12 december jl. volgt er op korte termijn een beschouwing ('conclusie') van de Advocaat-Generaal, die nog voor kerstmis wordt verwacht. De conclusie is een advies aan de Hoge Raad. Vervolgens is het aan de Hoge Raad om te oordelen over deze zaak.

In deze zaak had Hof Amsterdam al wel geoordeeld dat het systeem van box 3 inderdaad een verkeerd systeem is. Maar Hof Amsterdam durfde daar geen gevolgen aan te verbinden. Daarom is de Bond voor belastingbetalers in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Het belang is groot want eigenlijk gaat dit over de box 3 heffing in de jaren 2013 tot en met 2016.

Is vier procent over uw vermogen nog steeds haalbaar?

Het is te hopen dat de Hoge Raad durft te kiezen voor een rechtvaardig oordeel, in het voordeel van de belastingplichtige burgers. Die burgers halen bij lange na geen 4 procent rendement meer op hun spaargeld. Toch slaat de belastingdienst ze aan alsof ze dat wel behalen. Het blijft vreemd dat als je maar 0,5 procent rente krijgt, je toch belasting moet betalen alsof je 4 procent rente krijgt.

De staatssecretaris van Financiën blijft van mening dat die 4 procent nog steeds haalbaar is (danwel dat deze 'nog dicht wordt genaderd'), waarbij hij zelfs zo ver ging door te stellen dat beleggen in bepaalde beursaandelen en beleggen in onroerend goed een "stabiele beleggingsvorm vormen met weinig risico's".

Uiteindelijk is nu het woord aan de Hoge Raad. Die wijst waarschijnlijk in het jaar 2019 arrest en dan weten we hoe ons hoogste rechtscollege denkt over box 3. Wordt beslist vervolgd.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate