article banner
Box 3

Ben ik blij met 0% rendement op mijn groene belegging?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

In het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte (Rutte-III) is meer aandacht voor 'groen' denken. De ambities zijn hoog. De overheid is bij dat groene denken een belangrijke speler. De overheid kan allerlei regels invoeren die mensen een duwtje in de rug geven om dat groene denken en doen in de praktijk te brengen. Een subsidie op zonnepanelen zet mensen wel in beweging. En een lage bijtelling voor elektrisch aangedreven auto's stimuleert ook heel wat mensen tot de aanschaf van zo'n auto.

Het stimuleren van 'groen' gebeurt ook in de sfeer van beleggingen. Als u belegt in zogenoemde groene beleggingen, bent u voor de inkomstenbelasting (box 3) goedkoper uit. Voor de groene beleggingen geldt een extra vrijstelling van 57.845 euro. Fiscale partners hebben samen het dubbele bedrag aan vrijstelling, dus 115.690 euro. En om de fiscale feestvreugde compleet te maken, is er ook een extra heffingskorting. Deze korting is 0,7 procent van het bedrag aan groene beleggingen dat is vrijgesteld.

Een cijfervoorbeeld van groen beleggen

Sybrand en Sylvana zijn fiscaal partners. Na vele jaren hard werken brachten zij een leuk vermogen bijeen, 100.000 euro. Ze kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. Ze zetten dat geld op een internetspaarrekening die 0,1 procent rente per jaar geeft.
  2. Ze steken dat geld in een groene belegging die 0,0 procent rendement per jaar geeft.

Mogelijkheid 1: sparen
In dit geval is het rendement dus 100 euro rente, waarover in box 3 aan belasting wordt betaald: 30 procent van (afgerond) 2 procent is 600 euro. Per saldo is hun rendement na belasting dan 500 euro negatief.

Mogelijkheid 2: groen beleggen
Hoewel het rendement nul is, profiteren zij van de belastingvoordelen van groen beleggen. Met een groene belegging van 100.000 euro blijven ze onder het maximum vrijgestelde bedrag voor groene beleggingen. Ze betalen dus nul inkomstenbelasting in box 3. En dat is nog niet alles, ze profiteren bovendien van de extra heffingskorting: 0,7 procent van 100.000 euro is 700 euro. Per saldo is hun rendement na belasting 700 euro in de plus.

En zo is mogelijkheid twee dus 1.200 euro gunstiger dan mogelijkheid 1. Sybrand en Sylvana hoeven niet lang na te denken.

Groene belegging moet officieel aangewezen zijn

U moet dan wel beleggen in 'aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen aan aangewezen groene fondsen'. En de groene belegging moet officieel als zodanig aangewezen zijn. Als u besluit om rechtstreeks uw innovatieve neef te financieren met zijn idee om op geheel circulaire wijze een nieuw model eikeltjespyama te gaan fabriceren van ongesorteerd zwerfafval uit India, dan zal dit niet kwalificeren. U moet het geld echt investeren of uitlenen aan een erkend Groenfonds. Er moet een stempeltje 'goedgekeurd' zitten op zo'n fonds. Als dit Groenfonds heil ziet in het project van uw neef en het past allemaal binnen de doelomschrijving, dan is er toch nog hoop voor uw neef.

Vanwege de lage rente op gewone beleggingen zijn de Groenfondsen bijzonder populair. Wie had gedacht dat je vrolijk wordt van het idee dat je in iets belegt dat nul komma nul procent rente oplevert?

Dat is wel de realiteit van vandaag. Die populariteit levert een luxeprobleem op. De Groenfondsen halen veel geld uit de markt binnen, maar er zijn te weinig projecten waaraan dat Fonds dan de toevertrouwde gelden kan besteden. Een groenfonds kan alleen maar Groenfonds zijn en blijven als zij voor minimaal 70 procent van het vermogen, de gelden besteedt aan projecten met een groenverklaring.

Mocht u dus groen willen beleggen dan kan het lonen om daar niet mee te wachten tot december. De kans is namelijk groot dat tegen het einde van het jaar er veel nieuwe toestroom van geld is waardoor zo'n Fonds teveel geld binnenkrijgt en de fout ingaat met de 70%-norm. U bent heus niet de enige die zich afvraagt waar u goed aan doet als het gaat om box 3 en om goed bezig te zijn met uw spaargeld.

Ook groen beleggen brengt risico's met zich mee

Kortom, groen beleggen kan fiscaal bezien zeker interessant zijn. Maar daarmee is nog niets gezegd over de risico's die daaraan kleven. Wat dat betreft, is een groene belegging niet anders dan alle andere beleggingen. Laat u goed voorlichten want beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Gerelateerde artikelen

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate