article banner
Box 3

De box 3 forfaitaire rendementen, fake news?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Sinds 2017 geldt in box 3 de vaste 4 procent rendementsnorm niet meer. Momenteel zijn er in box 3 twee categorieën met elk hun eigen forfaitair rendement; een norm voor 'sparen' en één voor 'beleggen'. Welk rendement kunt u anno 2018 behalen? En wat zijn de toekomstverwachtingen?

Welk rendement behaal ik met sparen anno 2018?

Anno 2017 meende de belastingdienst dat u met sparen 1,63 procent rendement kon behalen. De belastingdienst keek daarvoor terug naar een periode van 5 jaar. U weet dat er anno 2017 geen bank was die een dergelijk hoog rendement bood. Alle aanbieders bleven onder de 0,5 procent rente; de grootbanken bleven zelfs onder de 0,3 procent rente. Dus ook in 2017 gaat de belastingdienst uit van een te hoog forfaitair rendement dat afwijkt van de werkelijke rente.

De berekening voor 2018 van het forfaitair rendement inzake 'sparen' is aangepast: de belastingdienst kijkt nu geen 5 jaar maar slechts 1,5 jaar terug. De rendementsnorm voor 2018 is daardoor 0,36. Dat is al dichter bij de werkelijkheid. Maar een spaarder 0,05 procent rente ontvangt (in 2018), wordt dan nog altijd aangeslagen voor een forfaitair rendement dat 7 keer hoger is dan het werkelijke rendement. Kortom: het deugt nog steeds niet!

Welk rendement behaal ik met beleggen anno 2018?

Bij de tweede categorie, genaamd 'beleggen', is het niet veel beter. Beleggen is een mix van soorten vermogen, namelijk; aandelen, obligaties, onroerend goed en overige vermogensbestanddelen. Met 'beleggen' werd u in 2017 geacht een rendement te behalen van 5,39 procent. De door de belastingdienst gekozen benchmarks per beleggingscategorie:

  • zijn niet representatief;
  • zijn qua referentieperiode 'toevallig' steeds zo bepaald dat er een hoge waarde uitrolt;
  • houdt bovendien helemaal geen rekening met kosten.

Wat doet de rente in de toekomst?

Het lijkt er op dat er op het Ministerie net zo lang is gerekend tot de wenselijke uitkomst er uitkwam. Daarbij is het nota bene voor de categorie 'obligaties' niet gelukt om tot een wenselijk getal te komen. Om dat dan te bereiken, is de aanname gedaan dat het rendement op obligaties op de lange termijn weer terugkeert naar 4 procent.

Zo zijn de cijfers op papier natuurlijk altijd wel weer 'kloppend' te krijgen. Het CPB heeft overigens een heel ander idee over de lange rente. Zij verwachten dat deze zich de komende jaren rond de 1,8 procent beweegt als u het nominaal bekijkt. De reële lange rente, dus rekening houdend met inflatie, blijft nog steeds negatief.

Al met al dus een hoop cijfergegoochel bij de forfaitaire rendementen die tegenwoordig de basis zijn voor box 3 belastingheffing. Met een fatsoenlijke en eerlijke belastingheffing heeft dit niets meer te maken. Nog steeds zijn de afwijkingen met de werkelijkheid bijzonder groot. Als u het mij vraagt: te groot.

Gerelateerde artikelen

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate