article banner
Box 3

Moet ik belasting betalen over inkomen dat ik niet ontvang?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Het is weer aangiftetijd. Nadat u van alle kanten mailtjes of post hebt gehad met jaaropgaven inzake 2017, is het nu aan u om daar weer een goede belastingaangifte van te (laten) maken.

De banken geven u allerlei informatie, onder andere vertellen zij u hoeveel rente u heeft ontvangen op uw spaargeld. U zou denken dat de belastingdienst alleen maar belasting heft over die werkelijk ontvangen rente, dat is toch het inkomen waarvoor ik belast kan worden? Niets is minder waar! De belastingdienst kijkt niet naar wat u aan rente ontving. In plaats daarvan hanteert de belastingdienst voor u een fictief rentebedrag. Dat fictieve rentebedrag is vele malen hoger dan uw werkelijke rente.

Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking

Sylvana is alleenstaand. Zij heeft bij de Banque Baudet een zogenoemde pietermannenspaarrekening waar 100.000 euro op staat. Die geeft 0,25 procent rente in 2017, dus 250 euro rente. In haar belastingaangifte over 2017 vermeldt Sylvana als spaarsaldo de 100.000 euro. Vervolgens gaat de belastingdienst een fictief rentebedrag bepalen. Dat gebeurt als volgt:

Spaarsaldo 100.000 euro  
Af: vrijstellingsbedrag 25.000 euro  
Belast gedeelte spaarsaldo 75.000 euro  
     
Fictief rente-inkomen (2,871%) 2.153 euro -/-
Belasting (30%) 646 euro -/-

Hoe groter uw vermogen, hoe hoger het fictierendement

De belastingdruk op de werkelijke rente is dan ruimschoots meer dan 100 procent. Sylvana betaalt 646 euro belasting in box 3 over haar rentevoordeel van 250 euro. Ze gaat er 396 euro op achteruit door in privé te sparen. Hoe kan dat? De grote boosdoener is de fictiegedachte van de belastingdienst. Die gaat er van uit dat je in 2017 een rendement van minstens 2,871 procent maakt op uw spaargeld, terwijl je in werkelijkheid maar 0,25 procent rente krijgt. Dat maakt een groot verschil. Bij grotere vermogens stijgt dat fictierendement ruim boven de 5 procent, dus daar is het verschil met de realiteit nog veel groter.

Bent u een risicomijdend spaarder?

Bent u een risicomijdende spaarder die in 2017 niet of nauwelijks rente ontving op uw spaarrekening? Dan betaalt u 30 procent belasting over inkomen dat u niet heeft genoten. In het voorbeeld hiervoor was de rentebate 250 euro maar de belastingdienst gaat er van uit dat er 2.153 euro aan rente is genoten. Dat is ruim 8,5 keer het werkelijke inkomen. Zelfs bij een op zich vriendelijk belastingtarief van 30 procent schiet je er dan als spaarder bij in door de veel te hoge belastingheffing. Achteruitsparen, dat wil toch niemand? Toch maar met dat spaargeld naar een eigen BV? Of een andere oplossing (ze zijn er!)? Zo laat u die (nare) box 3 achter u.

De komende weken publiceren wij wekelijks een artikel over Box 3. Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Grant Thornton Actueel.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn voor uw spaargeld? Neemt u dan contact op met Cor Overduin of één van onze belastingadviseurs.

Gerelateerde artikelen

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate