Brexit

Brexit deal: de gevolgen van de handelsovereenkomst voor btw en douane

Aiki Kuldkepp
Door:
insight featured image
De EU en het VK zullen zonder tarieven en quota’s handel drijven in alle goederen die aan de oorsprongsregels voldoen. De EU en het VK kan gebruik maken van handelsremedies zoals antidumping- en compenserende rechten.
Onderwerpen

Controles aan de grenzen: bv. geen wederzijdse erkenning voor (voedsel) veiligheidsmaatregelen / SPS-controles / technische regelgeving. Bedrijven moeten de administratieve vereisten in verband met de oorsprongsregels begrijpen en over het nodige bewijs van oorsprong beschikken. Extra registraties (bijv. REX-nummer) kunnen nodig zijn.

Achtergrond

Om 12 uur 's middags CET op 31 december eindigde het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal tussen het VK en de EU. Het VK heeft de EU-douane-unie en de interne markt verlaten. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het VK die op 1 januari 2021 in werking trad, regelt nu het goederenverkeer tussen het VK en de EU.

De handel tussen de EU en Groot-Brittannië (GB) (het VK met uitzondering van Noord-Ierland (NI)) gaat gepaard met douanegrenzen, formaliteiten en papierwerk, inclusief invoer- en uitvoeraangiften na 2020. Handelaren die standaardgoederen importeren van de EU naar het VK kunnen het indienen van douaneaangiften en de betaling van douanerechten uitstellen tot 1 juli 2021, indien zij voldoende administratie bijhouden van geïmporteerde goederen en de btw afrekenen via de verleggingsregeling bij invoer. 

Leadership 2030
Wat als u vanaf 1 januari 2021 goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk?
Lees dit artikel

De invoer moet voldoen aan de EU/UK-productregels en labelen en is onderworpen aan controles voor de veiligheid, de gezondheid en andere doeleinden van het overheidsbeleid, met inbegrip van alle noodzakelijke SPS-controles die van toepassing zijn tussen de EU en het VK. Zonder een overeenkomst zouden er ook tarieven en quota's zijn opgelegd voor de handel tussen de EU en het VK.

Invoer-BTW is verschuldigd, ook al zijn er geen douanerechten verschuldigd. In het VK kunnen BTW- geregistreerde bedrijven vanaf 1 januari 2021 invoer btw verleggen naar een reguliere btw-aangifte. Zie onderstaande artikel voor meer informatie over de handel tussen de EU en het VK na Brexit.

Brexit: Import & export
Brexit: Import & export
Lees dit artikel

In het licht van de uitzonderlijke omstandigheden van de overeenkomst die vlak voor het einde van de Brexit-overgangsperiode werd gesloten, is de overeenkomst voorlopig van toepassing tot 28 februari 2021. De overeenkomst moet formeel worden goedgekeurd door het VK en de EU.

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het VK

De overeenkomst voorziet in nultarieven en geen quota’s voor alle goederen, mits aan de oorsprongsregels wordt voldaan. Deze regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat de producten die onder de handelsovereenkomst vallen geheel en al in de EU of het VK zijn verkregen of daar zijn vervaardigd, of daar voldoende zijn be- of verwerkt (bijvoorbeeld door een limiet vast te stellen voor de waarde van niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt om voor de vrijhandelsovereenkomst in aanmerking te komen). De handelsovereenkomst voorziet in volledige cumulatie (d.w.z. dat be- of verwerkingsactiviteiten in de EU of het VK ook meetellen voor de oorsprong en niet alleen voor de gebruikte materialen). Door volledige bilaterale cumulatie tussen de EU en het VK kunnen VK-inputs en -bewerkingen worden meegeteld als EU-inputs in EU-producten die naar het VK worden uitgevoerd en vice versa. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het VK voorziet niet in diagonale cumulatie.

Dit betekent dat de handelspreferenties die in het kader van de overeenkomst worden toegekend, alleen ten goede komen aan goederen uit het VK en de EU en niet aan goederen uit "derde landen". Zo kunnen bijvoorbeeld de Britse tarieven van toepassing zijn op goederen die in het VK worden gedistribueerd via een in de EU gelegen magazijn. Dit kan betekenen dat er dubbele doeanerechten worden geheven, bijvoorbeeld als goederen van buiten de EU zijn gebracht in het vrije verkeer in de EU en dat er ook Britse douanerechten van toepassing zijn wanneer deze goederen worden gebracht in het vrije verkeer in het VK. Andere Britse vrijhandelsovereenkomsten (zoals een toekomstige handelsovereenkomst tussen de VS en het VK die binnenkort wordt verwacht) kunnen echter een voorkeursbehandeling bieden voor niet-EU-goederen.

Als u goederen koopt of verkoopt binnen de vrijhandelszone van de EU of het VK, moet u controleren of uw goederen in aanmerking komen voor de preferentiële behandeling en wat de vereisten zijn om de oorsprong van uw goederen in de EU of het VK aan te tonen.

Aantonen EU/UK oorsprong

U kunt producten van preferentiële oorsprong uit het VK vrij van invoerrechten in de EU invoeren. Via een attest van oorsprong of via 'Importer’s knowledge' toont u de oorsprong van de goederen aan. Een attest van oorsprong wordt gesteld op een factuur of handelsdocument.

Zelfcertificering van EU oorsprong op basis van REX

Als u vanaf 1 januari 2021 goederen exporteert naar het VK, en deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan moet u dit aantonen door middel van een attest van oorsprong.

Mag iedere exporteur zelf een attest van oorsprong opstellen?

Voor zendingen met minder dan EUR 6.000 aan oorsprongsgoederen mag iedere exporteur zelf deze verklaring van oorsprong opstellen. Voor zendingen met meer dan EUR 6.000 aan oorsprongsgoederen geldt dat de exporteur, voorafgaand aan het opstellen van dit attest van oorsprong, geregistreerd moet zijn als REX (Geregistreerde Exporteur). Het REX-nummer moet in dat geval ook vermeld  worden in het attest van oorsprong.

Een jaar tijd voor het verstrekken van bewijs

Bedrijven die goederen naar het VK/EU exporteren, hoeven pas in 2022 het bewijs te leveren.

Oorsprongsverklaringen kunnen onmiddellijk worden afgelegd. Van goederen wordt echter nog steeds verwacht dat zij voldoen aan de oorsprongsregels van de EU/UK om tarieven te vermijden en het bewijs moet met terugwerkende kracht worden geleverd als het niet onmiddellijk beschikbaar is.

Andere belangrijke regelingen van de overeenkomst zijn onder meer:

 • de wederzijdse erkenning van programma's voor "trusted traders" ("AEO").
 • maatregelen voor de invoer van gerepareerde en opnieuw vervaardigde goederen.
 • de oorsprongsregels worden ondersteund door goedkope administratieve regelingen voor het aantonen van de oorsprong.
 • vergemakkelijking van de gemiddelde prijsstelling, boekhoudkundige scheiding voor bepaalde producten, alsmede voor alle materialen, en tolerantie naar waarde.
 • gemeenschappelijke referentiedefinitie van internationale normen en de mogelijkheid om zelf de conformiteit van producten met een laag risico aan te geven.

NI handel

De speciale regels gelden voor de handel in goederen met Noord-Ierland (NI). NI blijft in de EU interne markt voor goederen. Vanaf 1 januari 2021 is een BTW-nummer van de afnemer met het "XI"-voorvoegsel vereist voor de B2B-leveringen aan Noord-Ierland (NI) om in aanmerking te komen voor vrijgestelde intracommunautaire leveringen.

De drempel voor grensoverschrijdende B2C-verkoop vanuit EU-landen aan NI (de zogenaamde EU-"distance sales") is 70.000 pond. Bedrijven die verkopen op afstand vanuit EU-lidstaten aan NI doen, moeten zich voor de Britse btw laten registreren als de waarde van hun verkopen op afstand in NI tijdens een kalenderjaar de drempel voor verkoop op afstand overschrijdt.

Er zullen nieuwe controles op goederenbewegingen ontstaan tussen Groot-Brittannië (GB) en NI.

Volgende stappen

Bedrijven zullen een aantal andere douanevereisten moeten beheren, zoals het classificeren en waarderen van goederen en het bepalen welke goederen aan licentiebeperkingen of -verboden onderworpen zijn.

 • Wijzigingen in uw interne bedrijfsprocessen en controles kunnen nodig zijn voor het beheer van de nieuwe douaneadministratie en de berekening en betaling van de verschuldigde douanerechten.
 • U moet de goederencodes, de douanewaarde en de oorsprong van de goederen reviewen en eventueel herzien.
 • Controleer of er op uw goederen invoerrechten worden geheven.
 • Controleer of er een preferentiële behandeling van toepassing is op basis van de douaneregels van oorsprong van een vrijhandelsovereenkomst.
 • Maak de nodige product specifieke oorsprongsbeoordelingen.
 • Houd rekening met verschillende regels zoals "onvoldoende productie".
 • Mogelijke andere gebieden om te overwegen zijn onder meer wijzigingen in uw boekhoud-/ERP-systemen; het informeren van belanghebbenden over nieuwe btw-identificatienummers; en het betrekken van btw-adviseurs en douane-expediteurs om inzicht te krijgen in de douane-/accijnsregels die van toepassing zijn op uw goederen.
 • Zorg voor de vereiste oorsprongsdocumenten voor de belanghebbenden.
 • Extra registratie (zoals REX-nummer) kan nodig zijn.
 • Het kan zijn dat er wijzigingen nodig zijn in uw toeleveringsketen of contracten omdat uw leveringen van of naar het VK extra kosten met zich meebrengen als gevolg van de douanerechten, het papierwerk, de controles en de procedures.
 • Als alternatief kan het gebruik van de procedures voor douanevermindering worden overwogen om uw cashflow te verbeteren en om te voorkomen dat u te veel niet-terugvorderbare rechten moet betalen.

Daarnaast kan het nodig zijn om uw Incoterms en de btw/douanekaart van transacties grondig te herzien, bijvoorbeeld omdat het VK is veranderd van een EU-land in een niet-EU-land.

Contact

Heeft u vragen of behoefte aan specifieke informatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.