Verkoopt u goederen in het Verenigd Koninkrijk of gaan uw goederen door het Verenigd Koninkrijk heen? Dan moet u zich voorbereiden op de nodige veranderingen als gevolg van Brexit. Wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op uw onderneming als u diensten verleent aan Britse consumenten, of goederen of diensten koopt bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk. Ook als u een Britse onderneming hebt en handelt met EU27 is het zaak u voor te bereiden.
Onderwerpen

Hieronder geven we u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en mogelijkheden om uw compliance te vereenvoudigen en uw cashflowpositie te verbeteren. Ons overzicht is gebaseerd op de huidige informatie en regelgeving met betrekking tot de wijzigingen die plaatsvinden in januari 2021 en is onderhevig aan verandering wanneer meer informatie wordt verstrekt of nieuwe wetgeving wordt bekendgemaakt. Ons memo is van gebaseerd op de hoofdlijnen en houdt geen rekening met uw specifieke transacties die uw onderneming heeft. Neem contact met ons op voor advies op maat over btw- en douaneonderwerpen.

Documentatie, inspectie & compliance

Het papierwerk dat ondernemingen momenteel moeten invullen bij de verkoop van goederen in het Verenigd Koninkrijk / EU is minimaal: alleen een factuur en transportdocumenten zijn doorgaans vereist. Na 2021 krijgen ondernemingen te maken met douanepapieren, mogelijke inspecties en naleving van de regelgeving bij het verplaatsen van goederen van de EU naar het Verenigd Koninkrijk of vice versa. Ondernemingen die nog niet eerder handel hebben gedreven met derde (niet-EU) landen, dienen zich vertrouwd te maken met douaneprocedures en formaliteiten rondom in- en uitvoer van goederen. Ze moeten deelnemen aan douane-inklaringsprocedures die verplicht zijn bij de handel met derde landen.

Als uw onderneming diensten verricht in het Verenigd Koninkrijk zijn de veranderingen minder fundamenteel, maar toch zal er met betrekking tot de btw-behandeling van bepaalde dienstsectoren een aantal belangrijke veranderingen plaatsvinden. Aanbieders van digitale B2C-services die momenteel MOSS gebruiken voor het aangeven van btw in de EU28, moeten zich bijvoorbeeld mogelijk registreren voor btw, een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen en voldoen aan de vereisten van Making Tax Digital (MTD) in het Verenigd Koninkrijk.

Brexit - Geen MOSS-regeling meer voor Verenigd Koninkrijk na Brexit

Impact op zakelijke relaties en op interne bedrijfsprocessen

Als u handelt met het Verenigd Koninkrijk of uw Britse onderneming handelt met de EU27, moet u rekening houden met het effect dat Brexit heeft op uw onderneming. Diverse aspecten dient u kritisch te bekijken. Wijzigingen in uw interne bedrijfsprocessen en controles kunnen nodig zijn om het nieuwe douaneformaliteiten te beheren, evenals de berekening en betaling van verschuldigde douanerechten. Daarnaast kan een grondige controle van de btw- en douane-toewijzing van uw transacties nodig zijn, bijvoorbeeld omdat het Verenigd Koninkrijk verandert van EU- naar niet-EU-land. Mogelijke andere aandachtspunten zijn onder meer:

 • wijzigingen in uw boekhoud-/ ERP-systemen;
 • het informeren van belanghebbenden over nieuwe btw-ID-nummers;
 • en overleggen met btw-adviseurs en douane-expediteurs om de douane- en btw-regels die op uw goederen van toepassing zijn, te begrijpen.

We raden aan om de waarschijnlijke extra kosten van het importeren van de EU naar het Verenigd Koninkrijk of vice versa te berekenen door de goederencodes, de douanewaarde en de oorsprong van de goederen te bekijken. Herziening van bestaande Incoterms wordt ook aanbevolen. Als resultaat van deze analyse ontdekt u wellicht dat er wijzigingen nodig zijn in uw toeleveringsketen of contracten, omdat uw leveringen van of naar het Verenigd Koninkrijk met extra kosten gepaard gaan vanwege de douanerechten, het papierwerk, de controles en de procedures. Als alternatief kunt u het gebruik van de economische douaneregelingen (waaronder opslag in douane-entrepots, behandeling onder douanetoezicht, actieve veredeling (schorsing) en tijdelijke invoer) overwegen, om uw cashflow te verbeteren en te voorkomen dat u te veel aan niet-terugvorderbare rechten moet betalen.

Belangrijkste verandering in handel met het Verenigd Koninkrijk in 2021

Export/import van goederen

De belangrijkste veranderingen voor de handel in goederen die over de grenzen van het Verenigd Koninkrijk en de EU worden vervoerd, en hun impact op ondernemingen na december 2020, zijn onder meer:

 • Douane-inklaring
  Exporteurs en importeurs zijn verplicht om (digitaal) douanedocumenten in te vullen, anders worden ze aan de grens tegengehouden en zullen ze worden geweigerd in de havens van het Verenigd Koninkrijk / EU.
 • Invoerrechten en andere handelsbelemmeringen
  Tenzij een (toekomstige) vrijhandelsovereenkomst van toepassing is, zullen goederen die vanuit de EU of enig ander land in het Verenigd Koninkrijk worden geïmporteerd, onderworpen zijn aan het UK Global Tariff (UKGT). Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU worden geïmporteerd, krijgen te maken met het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) van de EU, tenzij een vrijhandelsovereenkomst wordt ondertekend met een land waar de goederen vandaan komen.

Andere belangrijke veranderingen voor de handel in goederen:

Ondernemingen verliezen een reeks vereenvoudigingen op het gebied van btw-naleving in hun EU-handel, bijvoorbeeld:

 • Drempels voor verkoop op afstand - dit betekent dat de btw-registratie mogelijk onmiddellijk vereist is in het Verenigd Koninkrijk / EU27, waar verkopen over de grens plaatsvinden. OSS-rapportage kan een optie zijn nadat het EU VAT Package is geïmplementeerd.
 • Vereenvoudigde online teruggaaf van btw in de EU (speciale behandeling is van toepassing op leveringen van goederen met betrekking tot Noord-Ierland (NI)).
 • EU MOSS-rapportage (mini One Stop Shop) voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische (digitale) diensten. Leveranciers die niet in de EU zijn gevestigd, kunnen een van de EU-lidstaten - bijvoorbeeld Nederland - kiezen voor het aangeven en betalen van de btw via een niet-Unieregeling van de MOSS.
 • Vereenvoudigde triangulaties - dit kan aanvullende btw-registratie- en nalevingsverplichtingen betekenen.

Fiscale vertegenwoordigers kunnen vereist zijn voor Britse ondernemingen in verschillende EU-lidstaten. In Nederland is een fiscaal vertegenwoordiger niet vereist, tenzij een niet-gevestigde onderneming gebruik wil maken van de verleggingsregeling bij invoer (zie hieronder) of EU-afstandsverkopen in Nederland heeft.

Opties om uw handel te vereenvoudigen en uw cashflow te verbeteren

Als u importeert van de EU naar het VK

 • Handelaren die standaardgoederen importeren van de EU naar het Verenigd Koninkrijk kunnen het indienen van douaneaangiften en de betaling van douanerechten uitstellen tot 1 juli 2021, indien zij voldoende administratie bijhouden van geïmporteerde goederen en de btw afrekenen via de verleggingsregeling bij invoer.
 • Vereenvoudiging voor geïmporteerde goederen in het Verenigd Koninkrijk is van toepassing op een zending met een waarde van maximaal £ 135.
  Geïmporteerde goederen in een zending die een waarde van £ 135 niet overschrijdt, zijn aan de grens geen btw meer verschuldigd. Bulk douaneaangiften kunnen een optie zijn.
 • In het Verenigd Koninkrijk kan vanaf 1 januari 2021 btw verlegd worden naar een reguliere btw-aangifte.
  Eventuele btw die verschuldigd is met betrekking tot een invoer, kan vanaf januari 2021 worden aangegeven (en teruggevorderd) via de btw-aangifte van de importeur onder de verleggingsregeling.
 • Er gelden speciale regels voor Noord-Ierland (NI)
  NI krijgt een speciale status volgens het NI-protocol van het Brexit-terugtrekkingsakkoord. Wat betreft de goederenbewegingen en btw-teruggaven in verband met de verkoop van goederen, wordt NI behandeld alsof het een EU-lidstaat (MS) is. Transacties met betrekking tot diensten vallen niet onder het speciale NI-protocol, bijgevolg zullen transacties in diensten tussen EU-lidstaten en NI worden behandeld als transacties tussen lidstaten en ‘derde landen’ (niet-EU-lidstaten). Dit betekent in feite dat NI voor btw-doeleinden moet worden behandeld als een EU-lidstaat voor goederenbewegingen, maar als een niet-EU-lidstaat voor de diensten. Bekijk onze laatste update.

Als u importeert van het Verenigd Koninkrijk naar de EU:

 • Handelaren die goederen in Nederland invoeren, kunnen de betaling van douanerechten uitstellen.
 • Vrijstelling van invoer btw en invoerrechten geldt voor zendingen met een waarde van maximaal 22 euro. Vrijstelling van douanerechten geldt voor zendingen met een waarde van maximaal 150 euro.
  Nadat het EU-btw-pakket voor e-commerce in juli 2021 in werking is getreden, wordt de btw-vrijstelling bij invoer van goederen met een geringe waarde (22 euro) afgeschaft. Vrijstelling van btw en douane geldt voor zendingen met een maximale waarde van 150 euro indien de belastingplichtigen gebruik maken van One-Stop-Shop (I-OSS).
Brexit - Btw en online verkopen in 2021: er verandert veel!
 • Btw bij invoer kan worden verlegd naar een btw-aangifte in Nederland.
  Nederland heeft een aantal praktische oplossingen om uw compliance burden en btw cashflow tot een minimum te beperken. Bij het verkrijgen van een vergunning voor verleggingsregeling bij invoer (zogenaamd artikel 23 vergunning) kan de Nederlandse invoer btw worden verrekend op de btw-aangifte in plaats van deze aan de grens te betalen. Het aanstellen van een fiscaal vertegenwoordiger is vereist voor de ondernemingen die niet in Nederland zijn gevestigd. Wij kunnen u assisteren bij het verkrijgen van de vergunning en treden voor u op als fiscaal vertegenwoordiger. Zie meer informatie in onze flyer Nederland – de Gateway to Europe voor Britse bedrijven.
 • Het gebruik van economische douaneregelingen en daarmee samenhangende douanevereenvoudigingen kan een optie zijn om uw cashflow te verbeteren en uw nalevingskosten te minimaliseren.

Handel in diensten

Voor diensten wordt het Verenigd Koninkrijk (inclusief NI) beschouwd als een niet-EU-lidstaat (derde staat) - dit houdt het volgende in:

 • Voor bepaalde ‘immateriële’ B2C-diensten en B2C-goederenvervoer verandert de plaats van levering
 • Voor financiële diensten is de btw-aftrek van toepassing.

Vraagt u zich af wat Brexit voor u betekent en hoe u zich er het beste op kunt voorbereiden? Onze adviseurs voor indirecte belastingen houden de btw- en douane-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kunnen u voorzien van de meest actuele informatie en best-of-class advies over uw mogelijkheden om uw Brexit-transitie te doorstaan. Neem dan contact op met onze specialisten.