Brexit

Oorsprongsregels in de Brexit deal

Aiki Kuldkepp
Door:
insight featured image
Bedrijven moeten aantonen dat hun goederen aan de oorsprongsregels voldoen om voor een nultarief in aanmerking te komen. Als u goederen exporteert naar het VK, en deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan moet u dit aantonen door middel van een attest van oorsprong. Er wordt enige flexibiliteit geboden om de herkomst van de goederen in het eerste jaar aan te tonen.
Onderwerpen

Bedrijven moeten aantonen dat hun goederen aan de oorsprongsregels voldoen om voor een nultarief in aanmerking te komen. Als u goederen exporteert naar het VK, en deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan moet u dit aantonen door middel van een attest van oorsprong. Er wordt enige flexibiliteit geboden om de herkomst van de goederen in het eerste jaar aan te tonen.

Achtergrond

Het VK heeft de EU-douane-unie op 31 december 2020 verlaten. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het VK die op 1 januari 2021 in werking trad regelt nu het goederenverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Volgens de vrijhandelsovereenkomst kunt u producten van preferentiële oorsprong uit het VK/EU vrij van invoerrechten in de EU/UK invoeren.

De oorsprongsregels zorgen dat de producten die onder de handelsovereenkomst vallen geheel en al in de EU of het VK zijn verkregen of daar zijn vervaardigd, of daar voldoende zijn be- of verwerkt (bijvoorbeeld door een limiet vast te stellen voor de waarde van niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt om voor de handelsovereenkomst in aanmerking te komen).

De handelsovereenkomst voorziet in volledige cumulatie (d.w.z. dat be- of verwerkingsactiviteiten in de EU of het VK ook meetellen voor de oorsprong en niet alleen de gebruikte materialen). Door volledige bilaterale cumulatie tussen de EU en het VK kunnen VK-inputs en -bewerkingen worden meegeteld als EU-inputs in EU-producten die naar het VK worden uitgevoerd en vice versa. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het VK voorziet niet in diagonale cumulatie.

Als u goederen koopt of verkoopt binnen de vrijhandelszone van de EU of het VK, moet u controleren of uw goederen in aanmerking komen voor de preferentiële behandeling en wat de vereisten zijn om de oorsprong van uw goederen in de EU of het VK aan te tonen.

Brexit: Import & export
Brexit: Import & export
Lees dit artikel

Aantonen EU/UK oorsprong

Een verzoek om een preferentiële tariefbehandeling moet worden gebaseerd op:

  1. attest van oorsprong, of
  2. 'importer’s knowledge'.

Een attest van oorsprong wordt gesteld op een factuur of handelsdocument.

Zelfcertificering van EU oorsprong op basis van REX

Als u vanaf 1 januari 2021 goederen exporteert naar het VK, en deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan moet u dit aantonen door middel van een attest van oorsprong.

Leadership 2030
Wat als u vanaf 1 januari 2021 goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk?
Lees dit artikel

Mag iedere exporteur zelf een attest van oorsprong opstellen?

Voor zendingen met een waarde minder dan EUR 6.000 aan oorsprongsgoederen mag iedere exporteur zelf deze verklaring van oorsprong opstellen. Voor zendingen met meer dan EUR 6.000 aan oorsprongsgoederen geldt dat de exporteur, voorafgaand aan het opstellen van dit attest van oorsprong, geregistreerd moet zijn als REX (Geregistreerde Exporteur). Het REX-nummer moet in dat geval ook vermeld te worden in het attest van oorsprong.

REX registratie

Om attesten van oorsprong en -verklaringen af te kunnen geven, moet een uitvoerder vooraf het statuut van geregistreerd exporteur verkregen hebben.

De douaneautoriteiten registreren de uitvoerder in de database REX (Registered Exporter System) en reiken een identificatienummer REX uit.

Na registratie kan de uitvoerder oorsprongsattesten afgeven waarop hij zijn identificatienummer moet vermelden.

Één jaar tijd voor het verstrekken van oorspronsgdocumenten

Bedrijven die goederen naar het VK/EU exporteren, hoeven pas in 2022 het bewijs te leveren.
Oorsprongsverklaringen kunnen onmiddellijk worden getoond. Van goederen wordt echter nog steeds verwacht dat zij voldoen aan de oorsprongsregels van de EU om additionele douanerechten te vermijden en het bewijs moet met terugwerkende kracht worden geleverd als het niet onmiddellijk beschikbaar is.

Drempelwaarde voor kleine zendingen van 500 euro

Goederen van geringe waarde of zendingen van niet meer dan 500 euro zijn vrijgesteld van de oorsprongsregels.

Volgende stappen

U moet de goederencodes, de douanewaarde en de oorsprong van de goederen herzien. Controleer of er op uw goederen invoerrechten worden geheven. Controleer of er een preferentiële behandeling van toepassing is op basis van de oorsprongsregels van de handelsovereenkomst. Maak de nodige product specifieke oorsprongsbeoordelingen. Houd rekening met verschillende regels zoals "onvoldoende productie".

Het verstrekken van de vereiste oorsprongsdocumenten aan belanghebbenden en extra registraties (zoals REX-nummer) kan nodig zijn.

Het kan zijn dat er wijzigingen nodig zijn in uw toeleveringsketen of contracten omdat uw leveringen van of naar het VK extra kosten met zich meebrengen als gevolg van de douanerechten, het papierwerk, de controles en de procedures. Als alternatief kan het gebruik van de speciale douaneprocedures worden overwogen om uw cashflow te verbeteren en om te voorkomen dat u te veel niet-terugvorderbare rechten moet betalen.

Indien u hierbij ondersteuning wenst staat ons team bij Grant Thornton klaar voor u!

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.