Vanaf 1 januari 2021 krijgt u, in verband met Brexit, te maken met douaneformaliteiten als u goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk. Als uw goederen de Europese Unie (EU) verlaten, dan moet u bij de Douane een uitvoeraangifte doen. Dat hoeft alleen als het 'uniegoederen' zijn. Dat zijn goederen in het vrije verkeer van de EU, zoals die in de EU zijn gemaakt, of goederen waarvoor in de EU invoerrechten zijn betaald.
Onderwerpen

Aangifte doen 

U kunt zelf uitvoeraangifte doen, maar dat vereist de nodige kennis. Heeft u die kennis niet in huis? Dan kunt u dat laten doen door iemand anders, bijvoorbeeld een douane-expediteur. Degene die de aangifte ten uitvoer doet moet wel in de EU zijn gevestigd. U kunt aangifte doen bij uw douanekantoor, of het kantoor waar de goederen zijn verpakt of geladen voor vervoer.  Aangeven kan alleen elektronisch met AGS. Daarvoor hebt u een Registratie elektronisch aangeven nodig. Voor vereenvoudigd aangifte doen kunt u een vergunning vragen.

Uitvoer aangifte gedaan

Heeft u de uitvoeraangifte gedaan? Dan kan de Douane uw aangifte controleren en mag u na toestemming van de Douane de goederen naar het douanekantoor van uitgang brengen.

De Douane kan de soort goederen controleren en de documenten die daarbij horen. De Douane controleert goederen ook op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Bijvoorbeeld of u een vergunning hebt als u afval uitvoert of een gezondheidscertificaat als u vlees uitvoert. Is alles in orde, dan mag u de goederen naar een douanekantoor van uitgang brengen. In Nederland is dit altijd een zee- of luchthaven. U heeft voor het vervoer naar het douanekantoor van uitgang in Nederland geen uitvoergeleide-document nodig.

'Oorsprong' van uw goederen aantonen

Goederen zijn van oorsprong uit de EU als de goederen daar zijn gemaakt, geoogst of gewonnen. Soms moet u aantonen dat uw goederen van oorsprong zijn uit de EU. Bijvoorbeeld als u geen, of minder invoerrechten wilt betalen in het land van invoer, in dit geval het VK. Hebt u een vergunning Toegelaten Exporteur? Dan mag u zelf verklaren dat uw goederen van oorsprong zijn uit de EU. Nog geen vergunning? Dan kunt u de vergunning Toegelaten Exporteur aanvragen .

Het is allemaal nieuw voor u?

Bent u niet bekend met de Douane procedures en formaliteiten, dan is ons advies u zich goed te laten informeren. Vanwege de specifieke vereisten en te gebruiken software (AGS) is het verstandig – in ieder geval in het begin - uw aangiften te laten doen door een douane-expediteur. Die kan u behoeden voor het doen van foute aangiften. Die kunnen namelijk tot hoge kosten leiden en vertraging bij het vrijgeven van de goederen.

Onze btw en douaneadviseurs adviseren u graag en helpen u met het vinden van een douane-expediteur in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Brexit hub: import & export

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.