Financial control banner
Financial control

Klantcase: Inzicht in lokale informatie via internationale coördinatie

Arie Kuiper

Verlies van omzet door niet tijdige deponering

Een internationale actieve onderneming in de civiele sector mocht niet inschrijven op een aanbesteding in Indonesië. De jaarrekening over jaar T was namelijk nog niet gedeponeerd. Door het niet tijdig deponeren realiseerden zij zich dat tijdig voldoen aan wet- en regelgeving echt belangrijk is. En zelfs omzet kost. Een pijnlijk moment.

De CFO wist eigenlijk niet hoe, in de 21 landen waar zij vestigingen hebben, het proces van het samenstellen van de statutaire jaarrekening loopt. Terwijl men wist dat het veel tijd kost om de gegevens aan diverse lokale accountants aan te leveren. Het vermoeden ontstond dat mogelijk ook op het gebied van belastingen achterstanden waren. Na een interne analyse werd dit vermoeden bevestigd en bleek dat ook nog niet alle aangiften Vennootschapsbelasting over jaar T ingediend te zijn.

Internationaal overzicht biedt inzicht in fiscale risico’s

De oplossing werd geboden doordat één aanspreekpunt van Grant Thornton, in samenwerking met specialisten uit het internationale netwerk, een totaaloverzicht opstelde van de deadlines voor aangiften en jaarrekeningen. Aan de hand van dit overzicht werd vastgesteld dat 20 deponeringen te laat waren gedaan en er nog een aantal openstaande verplichtingen was. Dat betekende voor de klant een latent risico op het verlies van nog meer aanbestedingen en daarmee verlies aan omzet.

95 procent van deponeringen vindt nu tijdig plaats

Doordat de deponeringen van jaarrekeningen en aangiften in de 21 landen nu internationaal door één aanspreekpunt gecoördineerd worden is de CFO meer ‘in control’. Het resultaat is dat 95 procent van de deponeringen nu tijdig plaatsvindt en de overige vijf procent gefaciliteerd uitstel is. Een flinke efficiency winst. De CFO is hierdoor zeker van de voortgang, kan ingrijpen waar nodig en is beter in staat zijn stakeholders van eenduidige informatie te voorzien. De risico’s voor de onderneming op het verlies van omzet, en het oplopen van boetes, zijn daarmee sterk verminderd.

Actualiteiten