COVID-19

Aanvullende steun voor bedrijven in het vierde kwartaal 2021

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Na aankondiging van de ‘avondlockdown’ op vrijdag 26 november 2021, komt het demissionaire kabinet met aanvullende steunmaatregelen voor ondernemers in het vierde kwartaal 2021. De aanvullende steun bestaat onder meer uit een terugkeer van de NOW voor november en december 2021 en een verhoging van de TVL in het vierde kwartaal van dit jaar.
Onderwerpen

In dit artikel geven wij u een overzicht van de belangrijkste maatregelen van het aanvullende steunpakket voor het vierde kwartaal 2021. De volledige Kamerbrief van 26 november jl. treft u hier aan.

NOW 5

In de Kamerbrief van 16 november jl. heeft het demissionaire kabinet besloten op dat moment nog geen aanleiding te zien om de NOW 5 in te voeren. Inmiddels zijn de contactbeperkende maatregelen uitgebreid en treffen deze een grotere groep ondernemers. Om die reden is besloten om de NOW 5 toch in te voeren.

De NOW 5 zal gaan gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Voor de voorwaarden van de NOW 5 wordt grotendeels aangesloten bij de NOW 4. De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon. Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80% in de NOW 5. De referentiemaand voor de loonsom wordt in de NOW 5 september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6, met uitzondering van de starters.

Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen ondernemers bij de NOW 5 niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke ondernemer wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021.

Daarnaast worden er nog twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de NOW 4. Ten eerste wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15%. Dit betekent dat loonsom in november en december 2021 van ten opzichte van september 2021 met 15% mag dalen zonder gevolgen te hebben voor de hoogte van de te ontvangen NOW 5. Ten tweede kunnen meer startende ondernemers gebruik maken van de NOW 5. Ook ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de NOW 5. Voorheen was dit niet mogelijk. Voor deze groep ondernemers geldt een afwijkende referentieomzet-periode.

Werktijdverkorting (WTV)

De NOW is in het begin van de coronacrisis in de plaats gekomen van de werktijdverkorting (WTV). Sinds de sluiting van het aanvraagloket van de NOW 4 op 30 september 2021, is de WTV weer opengegaan. Bij heropening van de WTV is aangegeven dat deze niet van toepassing is op de corona-gerelateerde aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de WTV en de NOW 5 op dit moment beiden openblijven. Ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op de NOW 5. Ondernemers die te maken hebben met andere bijzondere omstandigheden kunnen een beroep doen op de NOW 5 en de WTV. Om ervoor te zorgen dat deze groep ondernemers geen dubbele subsidie ontvangen, wordt de WTV aangemerkt als omzet voor de NOW 5.

Openstelling aanvraagloket

Naar verwachting zal het aanvraagloket voor de NOW 5 halverwege december 2021 openen.. Het UWV zal het NOW-5 voorschot in één termijn uitbetalen in plaats van in meerdere termijnen, zoals bij voorgaande NOW-regelingen het geval was.

Heb ik nog recht op NOW?

Twijfelt u of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen? Met behulp van ons handige overzicht met de voorwaarden en verschillen van de NOW bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw aanvraag gelden.

TVL Q4 2021

Het demissionaire kabinet heeft op 16 november jl. al een verlenging aangekondigd van de TVL Q4 2021

Door de verlenging van de contactbeperkende maatregelen is ook de TVL Q4 2021 verder uitgebreid. Allereerst wordt de staatssteungrens opgehoogd van € 1,8 miljoen, naar € 2,3 miljoen. Verder worden de maximale subsidiebedragen opgehoogd naar € 550.000 euro voor mkb-ondernemingen, en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen. Daarnaast verhoogt het demissionaire kabinet het subsidiepercentage van 85% naar 100%.

Openstelling aanvraagloket

De exacte data van de openstelling van het aanvraagloket van de TVL Q4 2021 zijn nog onbekend. De aangepaste subsidieregeling voor TVL Q4 2021 is op 26 november naar de Europese Commissie (EC) gestuurd. Zodra de EC goedkeuring geeft, wordt het loket geopend. U kunt zich hier aanmelden voor een update over de openstelling.

Heb ik recht op TVL?

Twijfelt u of u recht heeft op TVL of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen? Met behulp van onderstaande tabel met de voorwaarden en verschillen van de TVL bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw eventuele aanvraag gelden.

Uitstel van betaling

Het demissionaire kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 voor de ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben en eerder het bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd. Het uitstel van betaling wordt automatisch verleend. Dit verlengde uitstel van betaling geldt voor de belastingen waarvan de uiterste betaaldatum ligt voor 1 februari 2022, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 2021.

Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost. Ondernemers die niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hadden aangevraagd of inmiddels de uitgestelde belastingschuld volledig hebben voldaan, lopen niet automatisch mee in het uitstel van betaling. Deze ondernemers kunnen binnenkort bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen voor hun belastingen over het vierde kwartaal.

Invorderingsrente

In het begin van de coronacrisis is de invorderingsrente verlaagd naar 0,01%. Eerder dit jaar heeft het demissionaire kabinet besloten de invorderingsrente weer stapsgewijs terug te brengen naar 4%. Dit zou betekenen dat de invorderingsrente per 1 januari 2022 verhoogd wordt naar 1%. Echter, het demissionaire kabinet heeft besloten om de invorderingsrente per 1 januari 2022 niet te verhogen, maar op 0,01% te houden. Dit percentage zal gelden tot en met 30 juni 2022. Daarna gaat de invorderingsrente per halfjaar stapsgewijs terug naar het oude niveau.

Meer weten?

Heeft u vragen over de coronamaatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemers? Neem dan contact op met ons coronateam.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.