article banner
coronavirus

Btw-gevolgen bij annulering van uw evenement?

Bob van der Steen

Vanwege de coronacrisis is het in veel Europese landen de komende tijd niet toegestaan om een evenement te organiseren. Hierdoor kan het zijn dat u een evenement heeft moeten annuleren. Naast de enorme financiële strop, kan dit ook gevolgen hebben voor het betalen van btw over de ticketverkoop en het terugvragen van de btw op gemaakte kosten. Deze btw-gevolgen kunnen per land verschillen. 

Verkoop entree tickets

Bij de verkoop van tickets voor een evenement betaalt u btw in het land waar het evenement plaatsvindt. Bij annulering van het evenement kunt u in de regel de reeds betaalde btw terugvragen. Dit is onder meer afhankelijk van of en hoe u de kopers van de tickets compenseert. Betaalt u de volledige ticketprijs terug, dan kunt u alle betaalde btw terugvragen. Betaalt u een deel van de ticketprijs terug, dan is de teruggaaf van btw afhankelijk van onder welke (algemene) voorwaarden u dit doet. Houdt u alleen een tegemoetkoming voor de door u geleden schade in, dan mag u in de regel alle betaalde btw terugvragen. Houdt u meer in dan de door u geleden schade, dan is de kans groot dat u over dat deel geen btw kunt terugkrijgen. 

Dit geldt ook voor annuleringskosten. Heeft de potentiële bezoeker nog niet aan u betaald, maar moet hij u wel een annuleringsvergoeding betalen, dan is het afhankelijk van uw algemene voorwaarden of u daar btw over moet betalen of niet.  

Btw op (vooruitbetaalde) kosten 

Heeft u in verband met het evenement al goederen en diensten afgenomen, en daarvoor btw teruggevraagd, dan hoeft u die btw in de regel niet terug te betalen aan de BelastingdienstHeeft u voorschotten betaald op diensten en goederen die vanwege de crisis niet geleverd zullen worden, denk bijvoorbeeld aan accommodatie, huur apparatuur en catering, dan is dit wat lastiger te bepalen. Net als bij de verkoop van tickets, moet worden onderzocht of de reeds teruggevraagde btw moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst of niet. Dit is onder meer afhankelijk van de voorwaarden waaronder dit gebeurt. 

In de praktijk 

De gevolgen voor de btw kunnen aanzienlijk zijn, complex en verschillend per land. Wij nodigen u daarom uit om met ons in contact te treden om de btw-gevolgen van het annuleren van uw evenement(en) in kaart te brengen. Helemaal in deze tijd staat uw btw-adviseur klaar om uw onderneming te ondersteunen.  

Actualiteiten