article banner
COVID-19

Btw-maatregelen voor de zorgsector

Robert-Jan Brethouwer Robert-Jan Brethouwer

De huidige COVID-19 pandemie houdt de wereld en Nederland in zijn greep. De eerste prioriteit van de overheid ligt uiteraard bij de gezondheid van de bevolking en een goed functionerende gezondheidszorg. Na overleg met ondernemers en belangenorganisaties zoals de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, heeft het kabinet een aantal aanvullende maatregelen genomen die ervoor zorgen dat de btw geen onnodig obstakel hoeft te zijn voor specifieke zorg- en gezondheid gerelateerde prestaties die nu juist belangrijk zijn.

Btw-vrij ter beschikking stellen van zorgpersoneel

De inzet van zorgpersoneel is tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit gebeurt niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven die zorgpersoneel kunnen uitlenen zoals uitzendbureaus.

De overheid ziet in dat het ongewenst is dat de btw-regelgeving voor het uitlenen van personeel in de huidige crisis leidt tot extra financiële of administratieve lasten en heeft zodoende besloten dat het uitlenen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw kan blijven. Het maakt daarbij niet uit of de uitlener zelf een zorginstelling is of bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Voorwaarden

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die de medische btw-vrijstelling toepast.
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5%.
  • Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Let op! Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken enkel btw belaste prestaties verricht en daardoor inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken.

Btw-vrij verstrekken van gratis medische hulpmiddelen en apparatuur

Normaal gesproken is een ondernemer die gratis goederen verstrekt toch btw-verschuldigd over zijn kostprijs ondanks dat hij deze btw niet ontvangt van zijn afnemer. Het kabinet heeft nu besloten dat voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen er geen btw betaald hoeft te worden.

Let op. Deze maatregel heeft ook geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de ondernemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat een ondernemer die normaal gesproken enkel btw belaste prestaties verricht en daardoor inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken ondanks dat de goederen gratis worden verstrekt.

Toepassing verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen

In verband met de genomen maatregelen zijn sportscholen dicht en veel sportscholen zijn daarom in deze periode, waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven, begonnen met het aanbieden van online sportlessen. Er is nu een goedkeuring dat het verlaagde btw-tarief van 9% dat geldt voor het aanbieden van een sportaccommodatie voor actieve sportbeoefening ook geldt voor de situatie dat deze sportlessen online aangeboden worden.

Terugwerkende kracht

Deze maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen in ieder geval gelden tot 16 juni 2020.

Heeft u vragen over deze btw-maatregelen? Neemt u dan contact op met onze btw-adviseurs.

Actualiteiten