Coronavirus

Coronavirus: fiscale mogelijkheden voor ondernemers

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Het kabinet heeft een fiscale maatregel in het leven geroepen om de betalingsproblemen door het coronavirus voor ondernemers en vennootschappen te verzachten. De maatregel betreft de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen. Hieronder gaan we daarop in. Ook vestigen we nog de aandacht op het verzoeken om vermindering van een opgelegde voorlopige aanslag over 2020.

Hoe kan ik reageren op het coronavirus COVID-19?

Lees meer op onze coronavirus themapagina

Verzoek om uitstel

Kampt u als ondernemer of uw vennootschap met betalingsproblemen door het coronavirus, dan kunt u de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling vragen voor de aanslagen:

  • inkomstenbelasting;
  • vennootschapsbelasting;
  • omzetbelasting;
  • loonbelasting.

Vereisten

In het (schriftelijke) verzoek vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal u dan wel vragen nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde-deskundige). Over de wijze waarop dit moet gebeuren komt nog nadere informatie. Uitgangspunt is dat het kabinet de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk wil houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde-deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig. Dat is dus een enorme versoepeling ten opzichte hoe het was.

Stopzetten invordering

De invordering van de belastingschuld zet de Belastingdienst stop zodra het verzoek is ontvangen door de Belastingdienst. Inhoudelijke en individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Verlaging invorderingsrente
De invorderingsrente over het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend is tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Verlaging belastingrente
De Belastingdienst rekent belastingrente als de aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat belastingplichtige niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Geen verzuimboete

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belastingen voorlopig achterwege laten of terugdraaien.

Melding betalingsonmacht

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belastingen voorlopig achterwege laten of terugdraaien.

Voor bestuurders van vennootschappen bestaat het risico dat zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onder andere de niet-voldane loonbelasting- en omzetbelastingschulden.

Deze aansprakelijkheidsstelling is te voorkomen door tijdig schriftelijke betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Mocht uw onderneming echt in zwaar weer verkeren (al dan niet door de coronacrisis), dan adviseren wij u om (ook) betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst.

Wij zijn met de Belastingdienst in overleg over de vraag of denkbaar is dat wij namens meerdere cliënten tegelijk een collectieve melding kunnen indienen. Wij verwachten hier in de loop van deze week duidelijkheid over te hebben.

Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2020

Heeft u de verwachting dat de winst over 2020 – al dan niet door de coronacrisis – lager uitvalt dan de winst waarop een eerder opgelegde voorlopige aanslag was gebaseerd, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de voorlopige aanslag 2020 te verlagen. Dit dient via de reguliere digitale weg te geschieden; vanzelfsprekend kunnen we u hierbij behulpzaam zijn.

Lees meer op onze coronavirus themapagina

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan