article banner
COVID-19

Betaalt uw afnemer niet vanwege de COVID-19 pandemie? Vraag de btw terug!

Bob van der Steen

Iedere ondernemer krijgt of heeft er helaas mee te maken. Zeker nu met de COVID-19 pandemie. Hoe begrijpelijk het ook is op momenten zoals nu, afnemers die niet betalen blijven één van de grote ergernissen van het ondernemerschap.

De meeste ondernemers moeten de btw aan de Belastingdienst betalen over het tijdvak dat zij een factuur uitreiken. Als uw afnemer dan niet betaalt, is dat dubbele pech. De rekening wordt niet betaald, maar u heeft wel de btw al aan de Belastingdienst moeten betalen.

Wanneer terugvragen?

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw afnemer is overeengekomen. Als u geen betalingstermijn heeft vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw afnemer.

In verband met de COVID-19 pandemie is een stijging van deze zogenoemde oninbare vorderingen een reëel scenario. Het zou fijn zijn als de overheid coulanter om zou kunnen gaan met de termijn en in plaats van een jaar, een kwartaal zou kunnen aanhouden. Dit is echter helaas nog geen onderdeel van de huidige maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen.

Hoe terugvragen?

Het bedrag van de teruggaaf mag gewoon verwerkt worden in uw aangifte omzetbelasting over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken. Het bedrag dat u terugvraagt geeft u in rubriek 1a of 1b van de btw-aangifte als negatieve omzet en btw.

Wat als u alsnog betaald krijgt na teruggaaf btw

Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u heeft ontvangen weer aan in uw aangifte omzetbelasting in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen op dit gebied. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met onze btw-adviseurs.

Actualiteiten