article banner
COVID-19

Dividend uitkeren tijdens de coronacrisis?

Het coronavirus heeft een forse impact op ondernemingen en de maatschappij. Hele bedrijfstakken zijn door middel van overheidsingrijpen stilgelegd. De noodmaatregelen zoals die nu beschikbaar zijn gesteld, zijn nog niet eerder in de Nederlandse historie voorgekomen. Een vraag die nu op kan komen bij een directeur grootaandeelhouder: kan ik dividend uitkeren om liquiditeiten/vermogen uit de onderneming te halen en op deze manier veilig te stellen?

Geen eenvoudig antwoord

Het antwoord hierop is helaas niet zo eenvoudig. Is bijvoorbeeld sprake van een operationele onderneming of is sprake van een onderneming waar alleen geld en wat beleggingen in zitten?

Op het moment dat een onderneming een uitkering van dividend wil doen, moet het bestuur van de onderneming daar eerst goedkeuring voor geven (artikel 2:216-2 BW). Het bestuur weigert de goedkeuring alleen als zij weet, of redelijkerwijs behoort te voorzien, dat de vennootschap na uitkering niet kan voortgaan met het betalen van de schulden. Dit wordt in de praktijk de uitkeringstoets genoemd. Bij het uitvoeren van deze zogenaamde uitkeringstoets moeten nu ook de gevolgen van de huidige crisis worden meegenomen. De gevolgen van het coronavirus op de onderneming zijn vaak lastig in te schatten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer het bestuur een dividend uitkering goedkeurt, en het was te voorzien dat de onderneming hierdoor niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, dan kan dit mogelijk leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder van de vennootschap kan dan in privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Lees ook: 'Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?'

Met andere woorden: is het verstandig om dividend uit te keren?

In recente berichtgeving is opgeroepen aan banken om geen dividend uit te keren. Ook beursfondsen zijn vooralsnog terughoudend en niet van plan om dividend uit te keren tijdens de coronacrisis. Het mag vanzelfsprekend zijn dat geen dividend kan worden uitgekeerd als er gebruik wordt gemaakt van de noodmaatregelen van het kabinet.

Kortom, de situatie is sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Actualiteiten