article banner
COVID-19

Wat zijn de (on)mogelijkheden van de coronamaatregelen?

Jan Paul de Bruin Jan Paul de Bruin

Voor ondernemend Nederland zijn er in deze tijden van de coronacrisis veel uitdagingen. Allereerst natuurlijk dcontinuïteit van uw onderneming, als dat al mogelijk is. De overheid heeft diverse financiële regelingen aangekondigd waar u of uw onderneming mogelijk recht op heeft, om de continuïteit te waarborgenGezien de hoeveelheid maatregelen en de verschillen in doelgroepen kunnen wij ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. 

Knelpunten en onduidelijkheden

De overheid doet haar uiterste best om in zeer korte tijd met een stevig pakket eenvoudige en toegankelijke regelingen te komen in deze tijden van crisis. Toch signaleren wij, net als andere organisaties, een aantal onduidelijkheden en knelpunten bij de coronamaatregelen.  

Een aantal onduidelijkheden in de initiële plannen wordbij het opstellen van de regelingen verder verduidelijkt. Denk bijvoorbeeld aan de positie van de dga, het was onduidelijk of deze in aanmerking zou komen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en voor de zogenaamde Tozo-regeling. Naarmate meer duidelijk wordt over de uitvoering van deze maatregelen wordt ook de positie van de dga beter benoemd. Een ander knelpunt is het verplicht aanvragen van uitstel als belasting niet betaald kan worden. In geval van een BV moet er dan een melding betalingsonmacht worden gedaan, zodat het bestuur (lees: de dganiet op een later moment in privé aansprakelijk kan worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden. 

Communicatie met de overheid 

Het is van groot belang dat deze knelpunten bij de overheid worden aangekaart zodat er, waar mogelijk, knelpunten kunnen worden weggenomen. Grant Thornton is aangesloten bij beroepsorganisaties zoals de NBA, de NOB en het RB en onze medewerkers zijn daar veelal lid van. Om de knelpunten zoveel mogelijk te kanaliseren trekken deze beroepsorganisaties gezamenlijk op in hun reactie naar de overheid op de aangekondigde maatregelen.  

Zo zijn er op 23 en 25 maart verzoeken gedaan aan minister van Financiën Hoekstra met betrekking tot de aangekondigde maatregelenIn deze brief is bijvoorbeeld expliciet aandacht gevraagd voor de positie van de dga t.o.v. de verschillende maatregelen. Ook worden er voorstellen gedaan voor aanvullende maatregelen. Naast de gezamenlijke acties worden ook door de beroepsorganisaties zelf initiatieven genomen die vaak specifiek voor deze beroepsgroep zijn. 

Een andere manier waarop wij als organisatie de door ons gesignaleerde knelpunten onder de aandacht van de overheid brengen is via onze contacten bij de Belastingdienst. Grant Thornton heeft een zogenaamd convenant voor Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst. Hierdoor heeft elk van onze vestigingen een directe ingang bij de Belastingdienst voor vragen en opmerkingen. Deze week is er gesproken met de contactpersonen en deze hebben aangegeven dat wij knelpunten ook aan hen kunnen voorleggen. Zij zullen deze verzamelen en weer verder aankaarten bij de verschillende verantwoordelijke ministeries. 

Heeft u vragen over de werking van een maatregel, dan kunt u dit bij ons melden via ons crisismanagementteam of neem contact op met uw adviseur 

Actualiteiten