article banner
COVID-19

Eindelijk duidelijkheid over accountantswerk bij eindafrekening NOW 1.0

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Gisteravond (8 september 2020) is het langverwachte accountantsprotocol vastgesteld door het Ministerie van SZW. Nu is duidelijk welke werkzaamheden de accountant moet verrichten bij de eindafrekening van de NOW 1.0 en het vaststellen van de definitieve subsidie.

Ik wil een accountantsverklaring

Intensiteit controle verschilt

Het soort verklaring is afhankelijk van:

 • de omvang van het voorschotbedrag NOW 1.0 op groepsniveau;
 • de omvang van het definitieve bedrag NOW 1.0 op groepsniveau;
 • de omvang van de onderneming (wel of niet controleplichtig);
 • toepassing van de hoofdregel van de NOW 1.0 op groepsniveau (art. 6 NOW 1.0) of de uitzondering op individueel niveau (art. 6a NOW 1.0).

Op basis hiervan wordt bepaald of nodig is:

 • Geen verklaring.
 • Een derdenverklaring.
 • Een samenstelverklaring met aanvullende werkzaamheden (hieronder genoemd: aan assurance verwante opdracht).
 • Een assuranceverklaring.

Deze tabel die is ontleend aan het protocol laat zien welke verklaring nodig is. De omvang van de omzet wordt op groepsniveau gemeten.

Gerelateerde artikelen

 

Subsidiebedrag Type organisatie
  Organisatie die niet voldoet aan de criteria voor controleplicht (art. 6 NOW 1.0) Organisatie die voldoet aan de criteria voor controleplicht (art. 6 NOW 1.0) Art. 6a NOW 1.0
< €25.000 (of voorschot €20.000 Geen verklaring Geen verklaring Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
≥€25.000 (of voorschot €100.000) < €125.000 (of voorschot €100.000) Derdenverklaring Derdenverklaring Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
≥€125.000 (of voorschot €100.000) < €375.000 Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden
( NVCOS Standaard 3900N)
Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
≥€375.000 Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N) Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

Duidelijkheid over werkzaamheden

Voor accountants is nu duidelijk welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren voor het afgeven van de verklaring. Het protocol definieert wat verstaan wordt onder omzet, de te hanteren materialiteit en te controleren aspecten van de loonsom. Ook is een tabel opgenomen met mogelijke te signaleren risico’s.

Verband tussen goedkeurende verklaring en hoogte subsidie

De accountantsverklaring is leidend voor de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag. Het protocol bepaalt dit als volgt:

 • Kan de accountant zijn werkzaamheden niet afronden met een goedkeurende verklaring? Dan heeft dit invloed op de hoogte van de NOW subsidie.
 • Bij een accountantsverklaring met beperking wordt de NOW gekort volgens de door de accountant vastgestelde beperkingen.
 • Bij een afkeurende verklaring vervalt het recht op NOW in zijn geheel.
 • Bij een verklaring met oordeelsonthouding is de reden van de oordeelsonthouding relevant. Is er geen verband met de vast te stellen omzet en is er voldoende duidelijkheid over de omzetdaling? Dan gaat de subsidie omlaag met een vast bedrag van 10%. Deze regel is ingevoerd om schrijnende situaties te voorkomen waarbij het recht op NOW geheel vervalt. Bijvoorbeeld bij organisaties die hun administratieve organisatie onvoldoende hebben ingericht op een accountantscontrole.

Hoe nu verder?

U kunt de definitieve NOW 1.0 subsidie vanaf 7 oktober 2020 aanvragen. Afhankelijk van het soort verklaring is hiervoor vervolgens 24 of 38 weken de tijd. De kosten voor deze verklaring zijn afhankelijk van het soort verklaring en de werkzaamheden die daarmee samen hangen

Voor de derdenverklaring publiceert de overheid  binnenkort een formulier. Hiervoor zijn risicogerichte werkzaamheden nodig.

Lees meer informatie over de NOW-regeling 1.0. Heeft u vragen over de NOW of over de benodigde verklaring? Maak gebruik van ons contactformulier of bel met uw adviseur.