article banner
COVID-19

Fiscaal vriendelijk schenken aan schuldenaar met betalingsproblemen

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Veel ondernemers hebben door de coronacrisis moeite met het aflossen van hun schulden. Onze schenkbelasting voorziet in een speciale vrijstelling voor schenkingen aan iemand die zijn schulden niet meer kan betalen. Dat kan een familielid zijn, maar noodzakelijk is dat niet. Deze vrijstelling biedt een fiscaal vriendelijke manier om schuldenaren uit hun schulden te helpen.

Wanneer van toepassing?

De vrijstelling is van toepassing als de schenker geld schenkt aan een schuldenaar die daarmee zijn schulden aan een ander kan aflossen. De vrijstelling geldt voor het deel van de schenking dat gelijk is aan het negatieve vermogen van de schuldenaar. Beoordeeld moet dus worden wat de vermogenspositie van de schuldenaar is, als hij al zijn bezittingen te verkopen. Deze specifieke schenkingsvrijstelling in het kader van schuldhulpverlening beperkt zich niet tot schenking aan een schuldenaar in de familiesfeer. In de praktijk zal dat wel de meest voorkomende situatie zijn.

Niet bij kwijtschelding

De vrijstelling is niet van toepassing bij kwijtschelding van een lening. Heeft een ouder dus bijvoorbeeld een vordering op zijn kind en scheldt de ouder de vordering kwijt, dan is sprake van een belaste schenking. Wel kan u in dat geval gebruikmaken van de gewone schenkingsvrijstelling voor ouder-kindrelaties (5.515 euro per jaar en eenmalig 26.456 euro indien het kind tussen de 18 en 40 jaar is). Is de vordering niets meer waard, bijvoorbeeld omdat het kind geen vermogen meer heeft om de vordering af te lossen, dan is het overigens maar zeer de vraag of dan sprake is van een schenking waarover schenkbelasting is verschuldigd. De ouder verarmt namelijk niet.

Contact

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om (uw kinderen) fiscaal vriendelijk te schenken? Neem dan contact op met onze adviseurs

Lees ook: Kan ik verlies op een vordering verrekenen met het bedrijfsresultaat?

Actualiteiten