article banner
COVID-19

Geen herziening WW-premie bij overwerk door corona

John Boer John Boer

WW-premie

Als werkgever betaalt u een hoge WW-premie (7,94 procent) voor werknemers die een flexibele arbeidsovereenkomst hebben en een lage WW-premie (2,94 procent) voor werknemers die een vaste arbeidsovereenkomst hebben voor een vast aantal uren. Als uw parttime werknemer op jaarbasis 30 procent of meer uren werkt dan is overeengekomen dan geldt alsnog de hoge WW-premie. Het kabinet heeft besloten dat deze herzieningssituatie voor de WW-premie tijdelijk wordt versoepeld.

Onder deze omstandigheden wordt het voor werkgevers onredelijk duur om mensen in cruciale beroepen extra in te zetten. Bijvoorbeeld vakkenvullers, verpleegkundigen en de chauffeurs in de transportsector werken op dit moment keihard. Zij zijn nodig om het leven in Nederland mogelijk te maken. Maar door de coronacrisis werken zij ook meer dan 30 procent dan overeengekomen.

De zogenaamde 30% herzieningssituatie waardoor werkgevers voor werknemers die meer dan 30% overwerken toch de lage WW-premie hoeven af te gedragen, gaat ook in 2021 gelden. Dat staat in de brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, die mede namens een aantal andere bewindspersonen naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze aanpassing zo spoedig mogelijk uitwerken.

Actualiteiten